Nowoczesna immunoterapia nadzieją dla chorych na raka płuc

Lekarze z Radomskiego Centrum Onkologii na Wacynie po raz pierwszy zastosowali nowoczesną immunoterapię u chorej na raka płuca. W leczeniu wykorzystano lek durwalumab (Imfinzi). Dotychczas był on zastosowany w Polsce jedynie u nielicznych pacjentów biorących udział w badaniach naukowych. Lek jest zarejestrowany i stosowany od kilku miesięcy w Stanach Zjednoczonych w przypadkach najczęstszego podtypu raka płuc, tak zwanego raka niedrobnokomórkowego, którego zaawansowanie nie pozwala na chirurgiczne usunięcie nowotworu. Stosowane wówczas leczenie polega na połączeniu chemioterapii z radioterapią , jednak u większości chorych niestety dochodzi do dalszego rozwoju choroby. Immunoterapia durwalumabem pozwala na istotne zmniejszenie ryzyka nawrotu choroby i wydłużenie życia pacjenta bez jej dalszego rozwoju.

W badaniu PACIFIC, którego wyniki opublikowano w listopadzie 2017 roku w prestiżowym czasopiśmie naukowym New England Journal of Medicine, pacjenci leczeni tym lekiem mają o 20 procent mniej nawrotów, po roku od zakończenia leczenia. W onkologii to bardzo dużo.

Pacjentka leczona na Wacynie to 62 letnia mieszkanka Radomia, u której rozpoznano raka płuc wymagającego chemio- i radioterapii. Obie metody leczenia zastosowano równocześnie w Radomskim Centrum Onkologii. Obecnie chora zdecydowała się na zastosowanie immunoterapii po to, aby zwiększyć szanse na zapanowanie nad chorobą. Kobieta czuje się dobrze, jednak leczenie potrwa jeszcze wiele tygodni. Lek podawany jest dożylnie w dawkach co dwa tygodnie, a pomiędzy nimi pacjent nie musi leżeć w szpitalu, co jest szczególnie ważne dla jego kondycji psychicznej.

Do tej pory chorzy w Radomiu nie mieli możliwości skorzystania z tego rodzaju innowacyjnej terapii. Szpital planuje leczyć w ten sposób kolejnych pacjentów. Dr n.med. Tomasz Lewandowski, ordynator oddziału onkologii w RCO ma nadzieję, że zwiększenie dostępności immunoterapii pozwoli na jej zastosowanie nie tylko w nawrotach raka płuc ale również w skojarzeniu z chemio- i radioterapią we wcześniejszych stadiach choroby kiedy szanse na wyleczenie są największe, co może istotnie poprawić wyniki leczenia w tym najczęstszym nowotworze.

Tomasz Lewandowski

Oddział Onkologii w RCO co roku przyjmuje około 6 tysięcy pacjentów w różnymi typami nowotworów. Szpital ma podpisany kontrakt z NFZ na chemioterapię, chirurgię onkologiczną oraz radioterapię, co sprawia że jest jedynym specjalistycznym szpitalem onkologicznym w Radomiu. Dla pacjentów jest to o tyle ważne, że kompleksowe leczenie jest oferowane pod jednym dachem, a chory nie musi jeździć na poszczególne etapy leczenia do placówek oddalonych o kilkadziesiąt kilometrów.

Wciąż nie ma jednak podpisanej umowy z funduszem na badania PET, choć jako jedyny w Radomiu posiada aparat PET-CT do wykonywania tego typu badań.

Kategoria : AktualnościPaździernik 3, 2018