Oddział Radioterapii

Dr. n. med. Andrzej Radkowski

Specjalista Radioterapii Onkologicznej

kierujący Oddziałem Radioterapii Radomskiego Centrum Onkologii

 

Zakład Radioterapii Radomskiego Centrum Onkologii jest jedną z najmłodszych i najnowocześniejszych placówek tego typu na Mazowszu. Zabezpiecza potrzeby pacjentów z południowego subregionu, którzy dotychczas korzystali z palcówek często oddalonych o blisko 100 km od Radomia.

Wykorzystujemy najnowsze metody leczenia napromienianiem z użyciem źródeł zewnętrznych (teleterapii) jak i brachyterapii. Zakład działa w połączeniu z Oddziałem i Pracownią Brachyterapii.

Obecnie hospitalizujemy do 45 chorych w Oddziale, ale pacjenci mogą korzystać również z Hostelu położonego w centrum miasta, w którym pobyt jest dla chorych bezpłatny. Pacjenci samodzielni korzystają z leczenia w warunkach ambulatoryjnych. Leczenie napromienianem rozpoczynamy bez najmniejszej zwłoki, po wykonaniu koniecznych badań i przygotowaniu planu leczenia.

W Zakładzie i Oddziale Radioterapii RCO zatrudnionych jest 10 specjalistów radioterapii onkologicznej, którzy także przyjmują pacjentów w Poradni Onkologicznej według ustalonego grafiku. Zespół stanowi mieszankę doświadczenia i młodości, zaangażowania i empatii.

W trakcie leczenia pacjenci mogą liczyć na wsparcie psychoonkologa, rehahilitację, skuteczne leczenie p/bólowe, żywienie przez i pozajeltowe, konsultacje specjalistów laryngologii, kardiologii, chorób wewnętrznych, neurologii i psychiatrii.

 

 

Teleterapia

Chorzy leczeni w Zakładzie są napromieniani przy zastosowaniu trójwymiarowych wysokospecjalistycznych technik konformalnych obejmujących niekoplanarne i dynamiczne układy wiązek, indywidualne modyfikowanie ich kształtu oraz modulację intensywności dawki. Zakład posiada 3 przyspeszacze liniwe firmy Electa. Wszystkie aparaty terapeutyczne wyposażone są w systemy radioterapii sterowanej obrazem, zapewniające bezpieczeństwo realizacji i odtwarzalności planu leczenia. System bramkowania oddechowego (ABC – Active Breath Control) pozwala na prowadzenie wysokospecjalistycznych technik napromieniania w lokalizacjach cechujących się znaczną ruchomością oddechową.

Stosujemy najbardziej zaawansowane metody napromieniania:

 • Trójwymiarowa radioterapia konformalna (3DCRT)
 • Radioterapia z modulacją intensywności wiązki (IMRT)
 • Radioterapia monitorowana obrazowo (IGRT)
 • Radioterapia wielołukowa VMAT
 • Radioterapia z opcją bramkowania oddechowego (GATING)
 • Śródczaszkowa i pozaczaszkowa radioterapia stereotaktyczna (SRS i SBRT)
 • Hipertermia miejscowa skojarzona z radioterapią.

 

 

Brachyterapia

Brachyterapia to również leczenie promieniami ale kontaktowe, polegające na umieszczaniu źródeł promieniowania bezpośrednio w guzie (brachyterapia śródtkankowa) lub w najbliższym jego sąsiedztwie (brachyterapia dojamowa, wewnątrzprzewodowa). Taka metoda leczenia promieniami pozwala na podanie wysokiej dawki promieniowania w zmienionym chorobowo obszarze przy jednoczesnej optymalnej ochronie tkanek zdrowych.

Brachyterapia jest leczeniem miejscowym. Może być stosowana tylko w ściśle określonych sytuacjach klinicznych jako jedyna metoda terapii, a najczęściej stanowi element leczenia skojarzonego z teleradioterapią.

W Pracowni Brachyterapii leczenie stosowane jest w następujących wskazaniach klinicznych:

 • nowotwory narządów rodnych (szyjka, trzon, pochwa, srom)
 • nowotwory piersi
 • nowotwory prostaty
 • nowotwory regionu głowy i szyi
 • nowotwory przewodu pokarmowego (przełyk, wpust, drogi żółciowe, trzustka, odbyt)
 • nowotwory dróg oddechowych (tchawica, oskrzela, płuca)
 • nowotwory tkanek miękkich, przestrzeni zaotrzewnowej (mięsaki)
 • nowotwory cewki moczowej
 • keloidy (bliznowce – nieonkologiczne).

 

Stosujemy następujące techniki leczenia:

 • Brachyterapia śródtkankowa z planowaniem 3D (HDR 192Ir)
 • Brachyterapia śródtkankowa z planowaniem 3D pod kontrolą obrazowania (HDR 192Ir)
 • Brachyterapia wewnątrzprzewodowa z planowaniem 3D (HDR 192Ir)
 • Brachyterapia wewnątrzprzewodowa z planowaniem 3D pod kontrolą obrazowania (HDR 192Ir)
 • Brachyterapia wewnątrzjamowa z planowaniem 3D (HDR 192Ir)
 • Brachyterapia wewnątrzjamowa z planowaniem 3D pod kontrolą obrazowania (HDR 192Ir)
 • Brachyterapia powierzchniowa z planowaniem 3D (HDR 192Ir)

 

Stosujemy następujące techniki leczenia:

 • Brachyterapia śródtkankowa z planowaniem 3D (HDR 192Ir)
 • Brachyterapia śródtkankowa z planowaniem 3D pod kontrolą obrazowania (HDR 192Ir)
 • Brachyterapia wewnątrzprzewodowa z planowaniem 3D (HDR 192Ir)
 • Brachyterapia wewnątrzprzewodowa z planowaniem 3D pod kontrolą obrazowania (HDR 192Ir)
 • Brachyterapia wewnątrzjamowa z planowaniem 3D (HDR 192Ir)
 • Brachyterapia wewnątrzjamowa z planowaniem 3D pod kontrolą obrazowania (HDR 192Ir)
 • Brachyterapia powierzchniowa z planowaniem 3D (HDR 192Ir)

 

 

Hipertermia miejscowa

Hipertermia jest procedurą leczenia nowotworów złośliwych, w której wykorzystując źródło zewnętrzne, tkanki są nagrzewane do ok. 40-42 st C przez odpowiednio długi czas. Wysoka temperatura oddziaływuje na nowotwór poprzez wiele mechanizmów, wśród których najbardziej znaczącymi są: samodzielny efekt cytotoksyczny, poprawa mikrokrążenia i ukrwienia guza, agregacja białek w komórce nowotworowej, opóźnienie replikacji nowotworowego DNA.

Zabiegi hipertermii trwają 60 minut i zwykle równocześnie z napromienianiem. Schemat leczenia zależy od lekarza prowadzącego, zazwyczaj są to dwa lub trzy seanse przed lub po frakcjach radioterapii. Do leczenia hipertermią miejscową kwalifikowani są pacjenci z guzami położonymi w skórze, tkance podskórnej i powierzchownie położonych innych tkankach miękkich, bez rozległych owrzodzeń nowotworowych.

 

 

Teleterapia chorób nienowotworowych

Teleterapia to także bezpieczna metoda leczenia chorób nienowotworowych.

W wielu przypadkach zastosowanie radioterapii może uchronić pacjenta przed zabiegiem chirurgicznym i znacznie ograniczyć zażywanie leków przeciwbólowych.

 

W Zakładzie i Oddziale Radioterapii RCO leczymy napromienianiem:

 • bolesne zwyrodnienia stawów kolanowych, biodrowych, stawów dłoni i palców
 • zespoły bolesnego barku i łokcia
 • bolesne zapalenia kaletki krętarzowej
 • bolesne zapalenia powięzi piętowej
 • choroba Dupuytrena
 • choroba Ledderhose’a
 • choroba Peyroniego
 • bliznowce
 • naczyniaki kręgosłupa, oponiaki, nerwiaki, gruczolaki
 • kostnienie pozastawowe

 

Regulamin oddziału radioterapii (REGULAMIN)