Prof. Dr hab. n.med. Tadeusz Pieńkowski

Prof. Dr hab. n.med. Tadeusz Pieńkowski

Dyrektor Medyczny
dr hab. n. med. i profesor nadzwyczajny w CMKP

Ukończył I Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Warszawie. Po studiach podjął pracę w Centrum Onkologii w Warszawie, uzyskał tytuł specjalisty w onkologii klinicznej. Głównym tematem prac naukowych były i są zagadnienia związane z diagnostyką i leczeniem chorych na raka piersi. Przez wiele lat kierował Kliniką Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej. Od 2011 pracuje w Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, gdzie uzyskał stopień profesora nadzwyczajnego. Wykładowca uniwersytecki, autor i współautor ponad 70 publikacji w polskich i zagranicznych czasopismach o tematyce onkologicznej, w podręcznikach i skryptach.

Onkolog z ponad 30-letnim doświadczeniem. Szczególne zainteresowania to diagnostyka i leczenie chorych na raka piersi. Prezes Polskiego Towarzystwa do Badań nad Rakiem Piersi. Członek władz i były Prezydent Międzynarodowego Towarzystwa Senologicznego – federacji regionalnych oraz narodowych stowarzyszeń zajmujących się problemami dotyczącymi diagnostyki i leczenia chorób piersi. Członek Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej oraz Polskiego Towarzystwa Onkologicznego.

Stanowisko: Dyrektor Medyczny