Dr hab. n. med. Zoran Stojčev – publikacje

 1. Czarniecka A., Włoch J., Jarząb M., Krajewska J., Kukulska A., Roskosz J., Puch Z., Wróbel A., Wollak M., Turska M., Stojčev Z., Mąka B.:
  Obraz kliniczny i leczenie chorych na zróżnicowane raki tarczycy rozpoznane w 1995 roku. Pol., 2005, t. 56, nr 5, s. 758-765.
punktacja ministerstwa: 3; punktacja IC: 5,11
 1. Studziński Z., Stojčev Z.:
  Co-existence of a second primary malignancy in patients with either ovarian or endometrial cancer. J. Oncol., 2005, t. 55, nr 2, s. 141-145.
punktacja ministerstwa: 5; punktacja IC: 6,04
 1. Gałęza-Kulik M., Żebracka J., Szpak-Ulczok S., Krawczyk A., Czarniecka A., Kukulska A., Gubała E., Stojčev Z., Wiench M.:
  Ekspresja wybranych genów zaangażowanych w transport jonów w raku brodawkowatym tarczycy. Pol., 2006, t. 57, supl. A, s. 26-31.
punktacja ministerstwa: 3; punktacja IC: 6,06
 1. Herman K., Baron J., Bednarski P., Haduch J., Hoffman J., Jaśkiewicz J., Kasprzak P., Komorowski A., Laskowski R., Łuczyńska E., Mentrak Z., Mituś J., Murawa P., Nowak A., Nowicki J., Pawłowska-Stojčev I., Pietrzyk G., Popiela T. J., Polkowski W., Ryś J., Skotnicki P., Słuszniak J., Stanisławek A., Stelmach A., Stojčev Z., Szawłowski A., Szynglarewicz B., Śrutek E., Towpik E., Urbaniak A., Wardzyńska K., Wesołowska E., Wieczorek P., Wilk G., Włoch J.:
  Zalecenia postępowania w zakresie biopsji mammotomicznej. Nowotwory. J. Oncol., 2007, t. 57, nr 3, s. 319-322.
punktacja ministerstwa: 6; punktacja IC: 5,92
 1. Szawłowski A., Pertkiewicz M., Drews M., Dziki A., Krasnodębski I., Kulig J., Lampe P., Stojčev Z., Wallner G., Zegarski W.:
  Przetoki układu pokarmowego u chorych leczonych z powodu nowotworów: diagnostyka i leczenie. J. Oncol., 2008, t. 58, nr 5, s. 447-460.
punktacja ministerstwa: 6; punktacja IC: 6,16
 1. Szawłowski A., Pertkiewicz M., Drews M., Dziki A., Krasnodębski I., Kulig J., Lampe P., Stojčev Z., Wallner G., Zegarski W.:
  Rekomendacje Towarzystwa Chirurgów Polskich i Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej. Przetoki układu pokarmowego u chorych leczonych z powodu nowotworów : diagnostyka i leczenie. Pol. Prz. Chir., 2008, t. 80, nr 12, s. 1267-1297.
punktacja ministerstwa: 6; punktacja IC: 0
 1. Szawłowski A., Pertkiewicz M., Drews M., Dziki A., Krasnodębski I., Kulig J., Kunecki M., Lampe P., Stojčev Z., Wallner G., Zegarski W.:
  Rekomendacje Towarzystwa Chirurgów Polskich, Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej i Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego. Przetoki układu pokarmowego u chorych leczonych z powodu nowotworów: diagnostyka i leczenia. Post. Żyw. Klin., 2008, t. 3, nr 4, s. 21-35.
punktacja ministerstwa: 2; punktacja IC: 3,04
 1. Banasiewicz T., Kaczmarek E., Maik J., Stojčev Z., Marciniak R., Krokowicz P., Drews M.:
  Jakość życia i objawy kliniczne u chorych z zespołem jelita nadwrażliwego, leczonych uzupełniająco chronionym maślanem sodu. Prakt., 2011, t. 3, nr 5, s. 45-53.
punktacja ministerstwa: 1; punktacja IC: 2,69
 1. Banasiewicz T., Kaczmarek E., Maik J., Stojčev Z., Bobkiewicz A., Marciniak R., Krokowicz P., Drews M.:
  Wpływ chronionego maślanu sodu na częstość i nasilenie wybranych objawów klinicznych u chorych z zespołem jelita nadwrażliwego. Prakt., 2012, t. 4, nr 1, s. 48-55.
punktacja ministerstwa: 1; punktacja IC: 2,37
 1. Szawłowski A. W., Stojčev Z.:
  Znaczenie leczenia wspomagającego u chorych na nowotwory złośliwe. Dypl., 2012, t. 21, nr 1, s. 37-40.
punktacja ministerstwa: 4; punktacja IC: 3,39
 1. Banasiewicz T., Walkowiak J., Drzymała-Czyż S., Borejsza-Wysocki M., Majewski P., Biczysko M., Stojčev Z., Herzig K., Drews M.:
  Stricture of ileo-anal J pouch anastomosis increased the intensity of pouchitis in an experimental rat model. Sci. Monit., 2012, vol. 18, nr 10, s. BR409-BR413.
punktacja IF: 1,358; punktacja ministerstwa: 20; punktacja IC: 0
 1. Stojčev Z.:
  Idea panslawizmu w medycynie. J. Oncol., 2012, t. 62, nr 5, s. 391-395.
punktacja ministerstwa: 6; punktacja IC: 9,00
 1. Stojčev Z.: Teoretycy i entuzjaści ruchu pansłowiańskiego w medycynie. J. Oncol., 2012, t. 62, nr 6, s. 477-479.
punktacja ministerstwa: 6; punktacja IC: 9,00
 1. Stojčev Z., Bobowicz M., Maliszewski D., Pawłowska-Stojčev I., Jaśkiewicz J.:
  Resekcja żołądka z nagłych wskazań z przezrozworową resekcją przełyku: trudna decyzja podczas dyżuru. J. Oncol., 2012, t. 62, nr 6, s. 438-441.
punktacja ministerstwa: 6; punktacja IC: 9,00
 1. Stojčev Z., Banasiewicz T., Kaszuba M., Sikorski A., Szczepkowski M., Bobkiewicz A., Paszkowski J., Krokowicz Ł., Biczysko M., Szmeja J., Jurkowska M., Majewski P., Mackiewicz A., Lamperska K., Drews M., Wojciechowicz J.:
  Development of a new, simple and cost-effective diagnostic tool for genetic screening of hereditary colorectal cancer – the DNA microarray assai. Acta Biochim. Pol., 2013, t. 60, nr 2, s. 195-198.
punktacja IF: 1,389; punktacja ministerstwa: 15; punktacja IC: 0
 1. Banasiewicz T., Krokowicz Ł., Stojčev Z., Kaczmarek B. F., Kaczmarek E., Maik J., Marciniak R., Krokowicz P., Walkowiak J., Drews M.:
  Microencapsulated sodium butyrate reduces the frequency of abdominal pain in patients with irritable bowel syndrome. Colorectal Dis., 2013, vol. 15, nr 2, s. 204-209.
punktacja IF: 2,017; punktacja ministerstwa: 25; punktacja IC: 0
 1. Stojčev Z., Borun P., Hermann J., Krokowicz P., Cichy W., Kubaszewski Ł., Banasiewicz T., Pławski A.:
  Hamartomatous polyposis syndromes. Cancer Clin. Pract., 2013, t. 11, nr 4, doi:10.1186/1897-4287-11-4.
punktacja IF: 2,103; punktacja ministerstwa: 15; punktacja IC: 0
 1. Stojčev Z., Krokowicz L., Krokowicz P., Szczepkowski M., Borycka-Kiciak K., Kiciak A., Walkowiak J., Drews M., Banasiewicz T.:
  Early treatment and prevention of the radiation proctitis-composite enemas containing sodium butyrate. J. Colorectal Dis., 2013, vol. 28, nr 12, s. 1731-1732.
punktacja IF: 2,415; punktacja ministerstwa: 30; punktacja IC: 0
 1. Stojčev Z., Maliszewski D., Pytka M., Bobowicz M.:
  Chirurgiczne leczenie chorych na raka pęcherzyka żółciowego: doświadczenia własne na podstawie 16 przypadków. Nowotwory. J. Oncol., 2013, t. 63, nr 4, s. 295-298.
punktacja ministerstwa: 5; punktacja IC: 9,90
 1. Widłak P., Stojčev Z., Towpik E.: Kronika. Nowotwory. J. Oncol., 2013, vol. 63, nr 6, s. 514-517.
niepunktowany typ publikacji
 1. Stojčev Z., Duszewski M., Bobowicz M., Galla W., Makarewicz W., Maliszewski D., Jaśkiewicz J.:
  Laparoskopowa cholecystektomia u pacjenta z całkowitym przełożeniem trzewi : opis przypadku. Przegl. Chir., 2013, t. 85, nr 3, s. 248-254.
punktacja ministerstwa: 6; punktacja IC: 0
 1. Stojčev Z., Bobowicz M., Jarząb M., Pawłowska-Stojčev T., Banasiewicz T.:
  Chorobowość, śmiertelność i przeżycie po resekcji żołądka ze splenektomią lub bez splenektomii : obserwacje w jednym ośrodku. Przegl. Chir., 2013, t. 85, nr 8, s. 783-791.
punktacja ministerstwa: 6; punktacja IC: 0
 1. Stojčev Z., Duszewski M., Bobowicz M., Galla W., Makarewicz W., Maliszewski D., Jaśkiewicz J.:
  Rozlany naczyniak jamisty odbytnicy (DCHR) : diagnostyka i leczenie. Przegl. Chir., 2013, t. 85, nr 4, s. 387-391.
punktacja ministerstwa: 6; punktacja IC: 0
 1. Banasiewicz T., Horbacka K., Karoń J., Malinger S., Antos F., Rudzicki S., Kala Z., Stojčev Z., Kössi J., Krokowicz P.:
  Preliminary study with SprayShield Adhesion Barrier System in the prevention of the abdominal adhesions. Videosurgery, 2013, vol. 8, nr 4, s. 301-309.
punktacja IF: 1,092; punktacja ministerstwa: 15; punktacja IC: 17,15
 1. Stojčev Z., Matysiak K., Duszewski M., Banasiewicz T.:
  The role of dietary nutrition in stomach cancer. Współ. Onkol., 2013, t. 17, nr 4, s. 343-345.
punktacja IF: 0,215; punktacja ministerstwa: 15; punktacja IC: 10,60
 1. Stojčev Z.:
  Markery molekularne w raku żołądka. Gdańsk : Gdański Uniwersytet Medyczny, 2013, 164 s. [Rozprawa habilitacyjna].
 2. Banasiewicz T., Stojev Z., Walkowiak J., Marciniak R., Grochowalski M., Budryński R., Krokowicz P., Krokowicz Ł., Paszkowski J., Gronek P., Pyda P., Drews M.:
  Long-term use of probiotics Lactobacillus and Bifidobacterium has a prophylactic effect on the occurrence and severity of pouchitis: a randomized prospective study. Res. Int., 2014, 2014:208064.
punktacja IF: 1,579; punktacja ministerstwa: 30; punktacja IC: 0
 1. Krokowicz L., Stojčev Z., Kaczmarek B. F., Kociemba W., Kaczmarek E., Walkowiak J., Krokowicz P., Drews M., Banasiewicz T.:
  Microencapsulated sodium butyrate administered to patients with diverticulosis decreases incidence of diverticulitis-a prospective randomized study. J. Colorectal. Dis., 2014, vol. 29, nr 3, s. 387-393.
punktacja IF: 2,449; punktacja ministerstwa: 30; punktacja IC: 0
 1. Stojčev Z.:
  Sprawozdanie z XI Usteckich Dni Onkologicznych. Nowotwory. J. Oncol., 2014, vol. 64, nr 5, s.467.
niepunktowany typ publikacji
 1. Szczepkowski M., Banasiewicz T., Krokowicz P., Dziki A., Wallner G., Drews M., Herman R., Lorenc Z., Richter P., Bielecki K., Tarnowski W., Kruszewski J., Kładny J., Głuszek S., Zegarski W., Kielan W., Paśnik K., Jackowski M., Wyleżoł M., Stojčev Z., Przywózka A.:
  Polski konsensus w sprawie stomii protekcyjnej. Pol. Prz. Chir., 2014, vol. 86, nr 8, s.717-741.
punktacja ministerstwa: 6; punktacja IC: 128,78
 1. Krokowicz L., Kaczmarek B. F., Krokowicz P., Stojčev Z., Mackiewicz J., Walkowiak J., Drews M., Banasiewicz T.: Sodium butyrate and short chain fatty acids in prevention of travellers’ diarrhoea: a randomized prospective study. Travel Med. Infect. Dis., 2014, vol. 12, nr 2, s. 183-188.
punktacja IF: 1,670; punktacja ministerstwa: 20; punktacja IC: 0
 1. Szawłowski A. W., Stojčev Z.: Powikłania chirurgicznego leczenia nowotworów przełyku. [W:] Powikłania chirurgii onkologicznej : występowanie, leczenie / red. nauk. A. W. Szawłowski. Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2014, s. 91-101.
 2. Szawłowski A. W., Stojčev Z.: Powikłania chirurgicznego leczenia nowotworów żołądka. [W:] Powikłania chirurgii onkologicznej : występowanie, leczenie / red. nauk. A. W. Szawłowski. Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2014, s. 103-118.
 3. Szawłowski A. W., Stojčev Z.: Powikłania leczenia chirurgicznego nowotworów trzustki. [W:] Powikłania chirurgii onkologicznej : występowanie, leczenie / red. nauk. A. W. Szawłowski. Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2014, s. 119-129.
 4. Szawłowski A. W., Stojčev Z.: Powikłania po usunięciu śledziony u chorych onkologicznie. [W:] Powikłania chirurgii onkologicznej : występowanie, leczenie / red. nauk. A. W. Szawłowski. Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2014, s. 141-144.
 5. Stojčev Z.: XII Usteckie Dni Onkologiczne. Nowotwory. J. Oncol., 2015, vol. 65, nr 6, s.548-550.
 6. Jarząb B., Dedecjus M., Handkiewicz-Junak D., Lange D., Lewiński A., Nasierowska-Guttmejer A., Ruchała M., Słowińska-Klencka D., Nauman J., Adamczewski Z., Bagłaj M., Bałdys-Waligórska A., Barczyński M., Bednarczuk T., Cichocki A., Czarniecka A., Czepczyński R., Gawlik A., Hubalewska-Dydejczyk A., Jażdżewski K., Kamiński G., Karbownik-Lewińska M., Kos-Kudła B., Kułakowski A., Kuzdak K., Łącka K., Małecka-Tendera E., Niedziela M., Pomorski L., Sporny S., Stojčev Z., Syrenicz A., Włoch J., Krajewska J., Szpak-Ulczok S., Kalemba M., Buziak-Bereza M.: Diagnostics and treatment of thyroid carcinoma. Endokrynol. Pol., 2016, vol. 67, nr 1, s. 74-107.
punktacja IF: 1,112; punktacja ministerstwa: 15; punktacja IC: 149,93
Translate »
Skip to content

Prośba o kontakt


Potrzebujesz więcej informacji?
Oddzwonimy do Ciebie

Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Kliniki Neuroradiochirurgii Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Górskiego 6/92, 00-033 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000269438, posiadająca NIP: 5252382245, REGON: 140794224. Dane wpisane w formularzu będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie zgodnie z regulaminem