Ścieżka pacjenta

Ścieżka leczenia pacjenta w protonoterapii:

 1. kwalifikacja do terapii protonowej
 2. symulacja
 3. planowanie leczenia
 4. terapia
 5. Po zakończonym leczeniu pacjent pozostaje pod kontrolą lekarza prowadzącego w Radomskim Centrum Onkologii.

 

Opcja nr 1 – E-konsultacja drogą e-mailową

 1. Wstępna kwalifikacja do protonoterapii może odbyć się elektronicznie. Pacjent proszony jest w takim przypadku o dostarczenie drogą e-mailową na adres radioterapia@onkologiaradom.pl następujących dokumentów:
  – skanów dotychczasowej dokumentacji medycznej, wyników badań diagnostycznych- dokumentacji obrazowej – w tym celu prosimy o przesłanie e-mailem linku do plików umieszczonych na dowolnym dysku sieciowym. Uwaga: Prosimy o przesłanie wszystkich skanów i linku w jednym mailu.
 2. E-konsultacja drogą e-mailowa jest odpłatna, jej koszt to 150 zł. Prosimy o przesłanie w e-mailu zawierającym skany dokumentów również skanu potwierdzenia uiszczenia tej opłaty.
  Wpłaty dokonać proszę na numer konta 51 1240 6074 1111 0010 9351 0784, tytuł wpłaty: PROTONOTERAPIA e-konsultacja.
  Po potwierdzeniu otrzymania wpłaty na adres e-mailowy pacjenta zostanie przesłana faktura. Prosimy o informację w e-mailu czy wyraża Pan/Pani zgodę na przesłanie pocztą elektroniczną faktury za opłaconą e-konsultację.
  Proszę o umieszczenie w treści wiadomości stosownego zdania: „Wyrażam zgodę na przesłanie pocztą elektroniczną faktury za e-konsultację”
  lub “Nie wyrażam zgody na przesłanie pocztą elektroniczną faktury za e-konsultację. Proszę o przesłanie faktury listownie na adres…….”
 3. Przesłanie dokumentów drogą e-mailową oznacza automatyczną zgodę na przetwarzanie danych osobowych pacjenta.
 4. Po analizie nadesłanych dokumentów, pacjent otrzyma również drogą e-mailową, zwrotnie na adres, z którego zostały przekazane dokumenty lub na inny wskazany przez pacjenta, odpowiedź zawierającą informację i jeżeli to możliwe, decyzję dotyczącą terapii.

 

Opcja nr 2 – Kwalifikacja do protonoterapii – wizyta w RCO w Radomiu

 1. Pacjent umawia się na wizytę w Poradni Onkologicznej Radomskiego Centrum Onkologii poprzez rejestrację telefoniczną pod numerem 48 377 90 20. Podczas rozmowy należy podkreślić, iż chodzi o kwalifikację do protonoterapii przez specjalistę radioterapii.
 2. W ustalonym wcześniej terminie pacjent zgłasza się do Świadczeniodawcy do placówki Radomskie Centrum Onkologii w Radomiu, przy ul. Uniwersyteckiej 6a (dalej: „RCO”).
 3. Dla pacjentów ubezpieczonych wizyta w RCO jest nieodpłatna w ramach umowy z NFZ.
 4. Dla pacjentów nieubezpieczonych wizyta w RCO jest odpłatna, jej koszt to 150 zł. Wpłaty dokonać proszę najpóźniej na 5 dni przed terminem wizyty na numer konta 51 1240 6074 1111 0010 9351 0784, z tytułem wpłaty: PROTONOTERAPIA wizyta kwalifikacyjna.
  Prosimy o zabranie ze sobą potwierdzenia uiszczenia tej opłaty. Opłatę uiścić można też na miejscu w RCO w dniu wizyty.
 5. Podczas wizyty w RCO przeprowadzane jest badanie podmiotowe (wywiad) i przedmiotowe badanie lekarskie. Lekarz specjalista radioterapii onkologicznej po zapoznaniu się z dostarczonymi przez pacjenta wynikami badań (badanie mikroskopowe, badania obrazowe i inne badania dodatkowe) może zalecić wykonanie dodatkowych badań. Po skompletowaniu wyników badań i ich analizie zapada decyzja odnośnie wstępnej kwalifikacji do radioterapii protonowej lub o dyskwalifikacji.
 6. Personel Świadczeniodawcy przedstawia pacjentowi umowę na świadczenie usługi protonoterapii, Pacjent podpisuje umowę.
 7. Pacjent podpisuje zgodę na protonoterapię (zał. Nr 3 do umowy)
 8. Pacjent otrzymuje i podpisuje kosztorys (zał. Nr 5 do umowy)
 9. Następnie pacjent otrzymuje skierowanie do Pracowni Radioterapii Protonowej Radomskiego Centrum Onkologii znajdującej się w Centrum Cyklotronowym Instytutu Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk (adres: ul. Profesora Mariana Mięsowicza 1, 31-342 Kraków), do Krakowa jedzie we własnym zakresie w terminie uzgodnionym przez strony.