Sprzęt medyczny

Sprzęt medyczny

Pracownia Radioterapii Protonowej (Kraków)

System Terapii Protonowej PROTEUS C-235:

– Cyklotron C-230 IBA

– Stanowisko Gantry 1 (GTR3) 360°C Gantry IBA

– Stanowisko Gantry 2 (GTR4) 360°C Gantry IBA

Tomograf Komputerowy SOMATOM AS Definition Siemens

Onkologiczny system informatyczny oraz system planowania leczenia – ECLIPSE

 

Zakład Radioterapii (Radom)

System teleradioterapii

– 3 Akceleratory liniowe ELEKTA

 

Urządzenia diagnostyczne do planowania leczenia i lokalizacyjne

– Symulator: Optima 580 – GE Medical Systems

– Symulator: Biograph mCT S(64) – 3R PET-CT – Siemens

– Rezonans Magnetyczny 1,5 Signal Explorer GE Medical Systems

 

Onkologiczny system informatyczny oraz system planowania leczenia

– System planowania leczenia MONACO 5.11.02 Elekta: 7 stacji do planowania (dostępne techniki: VMAT, IMRT, 3D, DCA)

– System do konturowania MONACO SIM: 3 stacje

– System zarządzania danymi i weryfikacji: Mosaiq v.2.64 IMPAC Medical Systems Inc.