Przygotowanie do szczepienia p/Covid-19

  1. Do szczepienia nie trzeba się specjalnie przygotowywać.
  2. Ważne, żeby przyjść wypoczętym, nie ma potrzeby pomijać posiłków i płynów w ciągu dnia.
  3. Należy przyjąć wszystkie swoje leki według stałych zleceń.
  4. Ze względów bezpieczeństwa osobom starszym lub z niepełnosprawnościami powinien towarzyszyć opiekun.
  5. Na kwalifikację lekarską należy zabrać ze sobą dokument tożsamości ze zdjęciem oraz listę aktualnie przyjmowanych leków.
  6. Jeżeli przyjmują Państwo aktualnie takie leki jak: WARFIN, ACENOCUMAROL, SINTROM prosimy o aktualny wynik INR.
  7. Przeciwwskazaniem do szczepienia jest między innymi ciężka infekcja, prosimy nie narażać się na powikłania poinfekcyjne i nie przyjeżdżać na szczepienie i tak zostaną Państwo zdyskwalifikowani. Proszę powiadomić RCO telefonicznie o zaistniałej sytuacji, wyznaczymy dla Państwa nowy termin.
  8. Szczepienie p/Covid-19 nie zwalnia z kwarantanny i izolacji nawet w przypadku braku objawów i dobrego samopoczucia. Prosimy pozostać w domu i powiadomić RCO telefonicznie, zostanie dla Państwa wyznaczony nowy termin.
  9. Po szczepieniu nie ma zakazu kierowania samochodem, ale w wyjątkowych okolicznościach związanych ze szczepieniem, lekarz może Państwu zalecić transport z osobą towarzyszącą, proszę się przygotować na taką ewentualność.
Translate »
Skip to content