Dr hab. n. med.
Zoran Stojčev

Dr hab. n. med.
Zoran Stojčev

Dyrektor Medyczny Radomskiego Centrum Onkologii

Kierownik Oddzialu Chirurgii Onkologicznej Radomskiego Centrum Onkologii

Specjalista Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej

Zoran Stojčev ukończył Wydział Lekarski Uniwersytetu w Bratysławie w 1988 r. Po rocznym stażu w Bratysławie rozpoczął pracę na Oddziale Chirurgii Ogólnej Szpitala w Słupsku. Kolejno zdobywał stopnie specjalizacji w chirurgii ogólnej – w 1991r. pierwszy stopień, a w 1995 r. uzyskał tytuł specjalisty chirurgii ogólnej. W tym samym roku zdobył również tytuł specjalisty chirurgii onkologicznej. W 2000 r. obronił pracę doktorską w Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. W 1997 r. utworzył i objął stanowisko Ordynatora na wydzielonym z Chirurgii ogólnej, Oddziale Chirurgii Onkologicznej szpitala w Słupsku. Następnie w roku 2010 r. objął stanowisko Ordynatora połączonych Oddziałów Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Naczyniowej oraz Chirurgii Onkologicznej. Stanowisko to pełnił do lutego 2016 r.

W 2016r. pracował przez kilka miesięcy w Londynie w prestiżowym Szpitalu Imperial College.

Po wygraniu konkursu objął stanowisko Kierownika Kliniki Chirurgii Onkologicznej na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach.

W międzyczasie organizował Chirurgię Onkologiczną w Radomskim Centrum Onkologii i wybrał RCO, jako stałe miejsce pracy.

Odbył wiele staży i kursów w najbardziej renomowanych ośrodkach w kraju i za granicą, takich jak:

 • Department of Surgery, Seoul National University Hospital;
 • Szpital Imperial College w Londynie;
 • St Mark’s Hospital w Londynie;
 • Szpital Toranomon w Tokyo;
 • Szpitale w Bordeaux, Berlinie i Madrycie;
 • Klinika Chirurgii Onkologicznej w Gdańsku, Centrum Onkologii w Warszawie, Krakowie, Gliwicach;

W pracy zawodowej łączy aktywność chirurgiczną z prowadzeniem projektów naukowych. Jest autorem i współautorem licznych publikacji krajowych i zagranicznych, dotyczących aspektów klinicznych schorzeń leczonych na prowadzonych przez niego oddziałach. Mimo różnorodnych wyzwań, jakie przed sobą stawia, znajduje także czas na działalność dydaktyczną. Przez wiele lat wykładał chirurgię na Wydziale Nauk o Zdrowiu w Słupsku i prowadził też zajęcia dla studentów medycyny Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Jest też Kierownikiem Kliniki Chirurgii Onkologicznej w Katowicach.

Jest członkiem towarzystw naukowych:

 • European Society of Surgical Oncology;
 • Towarzystwa Chirurgów Polskich;
 • Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej;
 • Polskiego Towarzystwa Badań Raka Piersi;

W latach 2002 – 2012 i ponownie od 2016 – 2018 roku był członkiem Zarządu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej.

Członek zarządu Głównego Towarzystwa Chirurgów Polskich.

Od 2013 r. przez dwie kadencje był przewodniczącym Gdańskiego Oddziału TCHP.

W 2002 r. zorganizował VIII zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej w Ustce i od tego czasu przewodniczy organizacji corocznych konferencji naukowo szkoleniowych pod nazwą “Usteckie Dni Onkologiczne”.

W 2015 r. obronił pracę habilitacyjną na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym pt. „Markery molekularne w raku żołądka”.

Podczas swego ponad 30-letniego doświadczenia zawodowego wykonał ponad 13 000 dużych operacji, początkowo zabiegi z zakresie chirurgii ogólnej, a później z zakresu chirurgii onkologicznej. Wykonał setki operacji resekcji żołądka z powodu raka, liczne resekcje trzustki, przełyków i wątrób. Niezliczoną ilość operacji jelita grubego metodą klasyczną, a od wielu lat wykonuje większość operacji raka odbytnicy metodą laparoskopową.

Co roku wykonywał setki zabiegów z powodu raka piersi wraz z zabiegami rekonstrukcji szczególnie jednoczasowe. Jako pierwszy na Pomorzu rozpoczął leczenie oszczędzające raka piersi w 1996 roku.

Do jego szczególnego zainteresowania należą operacje tarczycy.

Szczególny istotnie dla niego jest szkolenie młodych lekarzy. Pod jego kierownictwem kilka osób ukończyło specjalizacje z chirurgii onkologicznej i z chirurgii ogólnej. Organizował liczne warsztaty chirurgiczne dla lekarzy z całego kraju, na których dzielił się swoimi doświadczeniami i umiejętnościami chirurgicznymi, szczególnie z zakresie chirurgii żołądka, trzustki, piersi, jelita grubego i tarczycy. Jest ekspertem krajowym w wielu dziedzinach i bierze czynny udział w ustalaniu standardów leczenia onkologicznego.

Nagrody i wyróżnienia:

 • Medal „Zasłużony dla Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej” 2008;
 • Medal Kombatantów i Więźniów Politycznych 2014;
 • Laureat konkursu „Lekarz roku 2016”;
 • Laureat konkursu „Osobowość Roku 2016”;
 • Honorowy Obywatel Gminy Ustka;

Publikacje TUTAJ

Jednostka: Dyrekcja szpitala, Dyrektor Medyczny, Oddział Chirurgii Onkologicznej, Oddziały szpitalne, Ordynatorzy, Poradnia specjalistyczna, Specjaliści chirurgii onkologicznej
Stanowisko: Dyrektor Medyczny
Translate »
Skip to content

Prośba o kontakt


Potrzebujesz więcej informacji?
Oddzwonimy do Ciebie

Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Kliniki Neuroradiochirurgii Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Górskiego 6/92, 00-033 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000269438, posiadająca NIP: 5252382245, REGON: 140794224. Dane wpisane w formularzu będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie zgodnie z regulaminem