Dział Badań Klinicznych w RCO

W grudniu tego roku w naszym szpitalu powstała nowa komórka organizacyjna – Dział Badań Klinicznych, którą zarządza pani Katarzyna Grzyb, a koordynatorem jest pani Katarzyna Fituch.

Do zadań zespołu m.in. należy:

  • koordynowanie i nadzór nad organizacją badań klinicznych w szpitalu
  • bieżąca współpraca z Badaczami i zespołami badawczymi
  • ocena projektów badań klinicznych w kontekście wykonalności
  • weryfikacja projektów badań klinicznych komercyjnych i niekomercyjnych
  • udział w negocjacjach
  • nadzór nad realizacją płatności za przeprowadzone badania kliniczne

Zachęcamy do kontaktu z Działem Badań Klinicznych Radomskiego Centrum Onkologii firmy chętne do rozpoczęcia współpracy z Badaczami i z naszym szpitalem w ramach badań klinicznych.
e-mail: badaniakliniczne@onkologiaradom.pl
Kierownik: Katarzyna Grzyb, koordynator: Katarzyna Fituch

Więcej o badaniach klinicznych w RCO tutaj

Kategoria : AktualnościGrudzień 10, 2020
Translate »
Skip to content