Ośrodek Kompetencji Raka Jelita Grubego w RCO

Kompleksowa opieka onkologiczna nad Pacjentem z nowotworem jelita grubego w Radomskim Centrum Onkologii

(Ośrodek Kompetencji Raka Jelita Grubego w RCO)

Kontrakt z NFZ 

Z początkiem roku 2024 Radomskie Centrum Onkologii podpisało kontakt z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenie kompleksowej opieki onkologicznej nad Pacjentem z nowotworem jelita grubego.

Podpisanie wyżej wymienionego kontaktu z NFZ gwarantuje Pacjentowi wyspecjalizowaną opiekę już od pierwszego kontaktu z lekarzem. To także potwierdzenie, że Radomskie Centrum Onkologii spełnia restrykcyjne normy i warunki stawiane przez Ministerstwo Zdrowia i staje się Ośrodkiem Kompetencji Raka Jelita Grubego.

 

Ośrodek Kompetencji Raka Jelita Grubego w Radomskim Centrum Onkologii

Ośrodek Kompetencji Raka Jelita Grubego w Radomskim Centrum Onkologii to jeden z nielicznych w Polsce specjalistyczny ośrodek świadczący kompleksową opiekę onkologiczną nad Pacjentem z nowotworem jelita grubego.

Z perspektywy Pacjenta istotne jest to, że każdy Pacjent, który zostaje przyjęty do Ośrodka Kompetencji Raka Jelita Grubego w Radomskim Centrum Onkologii trafia pod opiekę i jest prowadzony od początku do końca przez ten sam, wielospecjalistyczny zespół medyczny. Zapewnia to sprawny i rzetelny przepływ informacji, a to z kolei przekłada się na szybkość i efektywność najpierw procesu leczenia, a później powrotu do aktywności.

Kompleksowa opieka nad Pacjentem zakłada opiekę ze strony profesjonalnego zespołu chirurgów – onkologów, radioterapeutów, chemioterapeutów a także doświadczonych specjalistów wspomagających ich pracę – psychoonkologów czy dietetyków. Sam schemat opieki nad Pacjentem zakłada m.in.: diagnostykę wstępną oraz pogłębioną, ustalenie planu leczenia Pacjenta podczas wielospecjalistycznego konsylium, leczenie a następnie monitorowanie po zakończonym leczeniu przez okres do 5 lat.

Radomskie Centrum Onkologii stale rozwija swoje zaplecze techniczne wykorzystując w diagnostyce elementy sztucznej inteligencji, które wspierają pracę naszych specjalistów zapewniając jednocześnie Pacjentom komfortowe warunki.

Ośrodek Kompetencji Raka Jelita Grubego w Radomskim Centrum Onkologii świadczy pomoc medyczną wszystkim Pacjentom z nowotworami przewodu pokarmowego w oparciu o pełen dostęp do nowoczesnych, innowacyjnych technik diagnostyki i leczenia.

 

Prehabilitacja Onkologiczna dla Pacjentów z Rakiem Jelita Grubego

W połowie czerwca 2024 roku w Radomskim Centrum Onkologii rozpoczęła funkcjonowanie Poradnia Prehabilitacyjna dla Pacjentów z Rakiem Jelita Grubego.

Uruchomienie Poradni Prehabilitacyjnej dla Pacjentów z Rakiem Jelita Grubego, to kolejny krok w celu poprawy komfortu, zdrowia oraz bezpieczeństwa Pacjentów Radomskiego Centrum Onkologii, ponieważ zakłada ona kompleksową, wielopłaszczyznową opiekę nad Pacjentem Onkologicznym już na etapie przygotowania do leczenia onkologicznego.

Prehabilitacja Onkologiczna dla Pacjentów z Rakiem Jelita Grubego w Radomskim Centrum Onkologii obejmuje przygotowanie fizyczne, dietetyczne, psychologiczne oraz – w razie potrzeby – stomijne. Wszystko po to, aby przygotować Pacjentów do leczenia, zmienić ich nawyki, zwiększyć ich samoświadomość i doprowadzić do jak najlepszego stanu zdrowia przed zbliżającą się terapią onkologiczną.

 

Jak działa prehabilitacja onkologiczna dla Pacjentów z Rakiem Jelita Grubego w Radomskim Centrum Onkologii?

Działalność Poradni Prehabilitacyjnej dla Pacjentów z Rakiem Jelita Grubego w Radomskim Centrum Onkologii koncentruje się na:

 

  • Wdrożeniu odpowiedniej aktywności fizycznej – jej głównym celem jest zachowanie sprawności i wydolności organizmu. Pozwala też na ograniczenie osłabienia. Ćwiczenia powinny być dobierane indywidualnie do potrzeb i możliwości chorego.
  • Pomocy w eliminacji nałogów / zmiana dotychczasowego stylu życia – dotyczy to szczególnie palenia papierosów, które może zwiększyć objawy niepożądane leczenia i pogorszyć rokowania.
  • Modyfikacji diety – odpowiednie żywienie pozwala na dostarczenie organizmowi cennych minerałów i witamin. Dobrze zbilansowana dieta zapobiega niedożywieniu oraz towarzyszącym mu powikłaniom, takim jak spadek odporności bądź anemia.
  • Wsparciu psychoonkologicznym – ułatwia poradzenie sobie z emocjami, odnalezienie poczucia bezpieczeństwa i złagodzenie stresu. To również sposób na uzyskanie odpowiedniego nastawienia psychicznego, co jest bardzo ważne nie tylko w samym procesie leczenia, ale i po jego zakończeniu.
  • Opiece stomijnejdotyczącej osób z chorobą jelit oraz Pacjentów ze stomią.

 

Poszczególnymi zakresami działalności Poradni zajmują się doświadczeni Specjaliści Radomskiego Centrum Onkologii wchodzący w skład zespołu prehabilitacyjnego: fizjoterapeuta, psychoonkolog, dietetyk kliniczny oraz pielęgniarka stomijna.

 

Pacjent, rozpoczynający leczenie w Radomskim Centrum Onkologii, na jednej z pierwszych konsultacji w poradni onkologicznej, otrzyma skierowanie do Poradni Prehabilitacyjnej w celu umówienia indywidualnych konsultacji z poszczególnymi Specjalistami. Specjaliści, uwzględniając rozpoznanie, aktualny stan fizyczny oraz różnego rodzaju ograniczenia Pacjenta przygotują i zaproponują każdemu Pacjentowi indywidualny program prehabilitacji.

 

 

Skład Zespołu Kompetencji Raka Jelita Grubego w Radomskim Centrum Onkologii

lek. Wojciech Majchrzak
Kierownik Ośrodka Kompetencji Raka Jelita Grubego w Radomskim Centrum Onkologii
Kierownik Klinicznego Oddziału Chirurgii Onkologicznej Radomskiego Centrum Onkologii Specjalista Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej

dr n. med. Maciej Chwaliński
Dyrektor Medyczny Radomskiego Centrum Onkologii
Specjalista Chirurgii Onkologicznej

lek. Dariusz Orczykowski
Specjalista Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej

mgr piel. Ilona Maciejczyk- Makuch
Specjalista Pielęgniarstwa Onkologicznego

mgr piel. Sylwia Korczyńska
Specjalista Pielęgniarstwa Chirurgicznego
Pielęgniarka Koordynująca Oddziału Chirurgii Onkologicznej

mgr piel. Wioleta Mądro
Specjalista Pielęgniarstwa Chirurgicznego

lek. Grzegorz Wrzosek
Specjalista Chirurgii Ogólnej

lek. Jacek Sobaszek
Specjalista Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologii

lek. Violetta Trąbińska
Specjalista Onkologii Klinicznej

lek. Marta Frąckowiak
Specjalista Onkologii Klinicznej

lek. Krzysztof Ostaszewski
Specjalista Onkologii Klinicznej

lek. Jacek Ciupis
Specjalista Onkolog Radioterapeuta

dr n. med. Małgorzata Kiraga
Specjalista Radiologii i Diagnostyki Obrazowej

dr n. med. Katarzyna Sikora
Specjalista patomorfolog

mgr Katarzyna Binkiewicz
Psychoonkolog

Agata Chruślak
Dietetyk

Patrycja Świerk 
Dietetyk

mgr Paulina Kolbus
Fizjoterapeuta

 

Kontakt:
Pacjentów diagnozowanych w kierunku nowotworu jelita grubego zainteresowanych uzyskaniem szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu bezpośredniego lub telefonicznego, pod numerem: 48 377 90 20.

Kontaktując się z Radomskim Centrum Onkologii możecie Państwo liczyć na kontakt z doświadczonym Personelem, który udzieli Państwu pełnych informacji o opiece onkologicznej dla Pacjentów z nowotworem jelita grubego w Radomskim Centrum Onkologii, także w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia.

Translate »
Skip to content