Aktualności

 

Od piątku 27 marca 2020r. Radomskie Centrum Onkologii wznawia przyjęcia na Oddziale Chemioterapii Dziennej. Pacjentów zapisanych na wizyty zapraszamy w umówionych godzinach. Osoby, które nie były zapisane, mogą zapisać się telefonicznie pod numerem 48 377 90 20. Jednocześnie przypominamy, że w związku z sytuacją epidemiologiczną w szpitalu nadal obowiązują wprowadzone wcześniej procedury: – badania temperatury wszystkich osób wchodzących na teren szpitala – osobne wejścia na teren placówki dla pacjentów (wejście główne) i personelu (wejście tylne) – zakaz odwiedzin na oddziałach szpitala – zakaz wstępu do szpitala osób towarzyszących (poza wyjątkowymi sytuacjami) – obowiązek używania przez personel medyczny środków ochronnych (maseczki i rękawiczki)
W celu ograniczenia liczby osób obecnych w szpitalu, placówka prowadzi teleporady dla chorych kontynuujących leczenie w RCO. Zapisy prowadzone są telefonicznie pod numerem 48 377 90 20. Rodziny chorych leżących na oddziałach mogą kontaktować się telefonicznie z lekarzami prowadzącymi, aby uzyskać informacje o swoich bliskich. Udostępniono w tym celu specjalne linie telefoniczne.

Kategoria : Aktualności, Strona GłównaMarzec 26, 2020

Krwiodawstwo to misja i wielki test odpowiedzialności. Wszyscy jesteśmy teraz przed wielkim testem społecznej odpowiedzialności. Lekarze, pielęgniarki, farmaceuci, policja, wojsko i wiele innych zawodów każdego dnia zdają najtrudniejszy egzamin w życiu. Jednakże pomoc Honorowych Dawców Krwi jest niezastąpiona. Zgłaszajcie się do Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa bo krew jest teraz bardzo potrzebna. To czas mądrych wyborów i decyzji. Dlatego oddaj krew i przyłącz się do tych, którzy w tym trudnym czasie pozostają na służbie człowiekowi. Niech „łączy nas krew, która ratuje życie”. Krew i jej składniki potrzebne są każdego dnia. Podawane są głównie osobom, u których występują braki krwi i jej składników. Braki te mogą wystąpić w wyniku wypadku albo zabiegu operacyjnego, zaburzeń krzepnięcia, po oparzeniach i urazach, a także u pacjentów z chorobami nowotworami, w trakcie i po chemioterapii oraz u pacjentów wymagających transplantacji lub zabiegów kardiochirurgicznych. Czekamy na Was w Centrach Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w całej Polsc

Kategoria : AktualnościMarzec 20, 2020

W związku z sytuacją epidemiczną uruchomiliśmy dodatkowe linie telefoniczne dla rodzin pacjentów hospitalizowanych w RCO. Z powodu zagrożenia epidemicznego na wszystkich oddziałach szpitala obowiązuje zakaz odwiedzin. Rodziny chorych mogą jednak kontaktować się z lekarzami prowadzącymi w celu uzyskania informacji o stanie zdrowia swoich bliskich. W tym celu prosimy o kontakt pod następującymi numerami w godzinach 8.00 – 15.30

  • Oddział chirurgii onkologicznej – 570 230 171
  • Oddział radioterapii – 570 505 613
  • Oddział chemioterapii – 535 211 934

Po zgłoszeniu takiej informacji, lekarze prowadzący będą kontaktować się z osobami wskazanymi przez pacjentów w karcie informacyjnej, jako upoważnione do przekazywania informacji o stanie zdrowia chorego. Uwaga – szpital nie będzie udzielał informacji innym osobom, niż zgłoszone przez pacjentów podczas przyjęcia do szpitala.

Kategoria : AktualnościMarzec 19, 2020

W związku z zagrożeniem epidemicznym, pacjenci kontynuujący leczenie w naszym szpitalu zapisani na konsultacje do Poradni Onkologicznej, mogą zamienić wizytę na teleporadę.  Teleporad udzielają lekarze Radomskiego Centrum Onkolodzy. Dotyczy to pacjentów Radomskiego Centrum Onkologii, którzy nie muszą osobiście stawiać się w Poradni. Podczas teleporady można uzyskać skierowanie na badanie lub receptę oraz porozmawiać telefonicznie z lekarzem prowadzącym o swoim samopoczuciu. Zachęcamy do zapisów na teleporady pod numerem telefonu 48 377 90 20.

Pacjentów, którzy mimo wszystko muszą  pojawić się w Poradni Onkologicznej, zachęcamy do stawiania się o konkretnej godzinie, aby jak najkrócej czekać na wizytę. Prosimy również o przychodzenie do placówki bez osób towarzyszących, chyba że stan chorego bezwzględnie tego wymaga. Do korzystania z możliwości uzyskania teleporady zachęca kierownik oddziału onkologicznego RCO dr n. med. Tomasz Lewandowski.

TELEPORADY – PORADNIK DLA PACJENTÓW przygotowany przez Telemedyczną Grupę Roboczą znajdziesz TUTAJ

 
 

Kategoria : Aktualności, Strona GłównaMarzec 17, 2020

W Radomskim Centrum Onkologii  po wszechstronnej analizie sytuacji, w oparciu o wiedzę medyczną, szacunek i troskę o pacjentów oraz pracowników, zmieniamy organizację świadczeń medycznych. Działamy zgodnie z zaleceniami Wojewody Mazowieckiego oraz Ministra Zdrowia. Do tej pory w budynkach RCO codziennie przebywało ok. 500 osób – pracowników i pacjentów. Na skutek stałego zwiększania się ryzyka transmisji choroby COVID-19, obecnie nie jesteśmy  w stanie bezpiecznie przyjąć wszystkich pacjentów. Stosujemy się do zaleceń, aby nie doprowadzać do gromadzenia w szpitalu  dużych grup. Robimy wszystko, aby chorzy przebywający na oddziałach byli jak najbardziej chronieni. Nadal utrzymujemy bezwzględny zakaz odwiedzin. Informujemy wszystkich zainteresowanych pacjentów o zmianach terminów wizyt. Jeśli nie otrzymali Państwo od nas informacji, proszę przyjechać w wyznaczonym terminie do placówki. Dnia 17 marca wstrzymaliśmy wykonywanie niektórych świadczeń:

  • przyjęcia na Oddział Chirurgii Jednego Dnia w zakresie gastroenterologii
  • wizyty w Poradni Urologicznej
  • reali

Kategoria : Aktualności, Strona GłównaMarzec 16, 2020

Co musisz wiedzieć o koronawirusie

Co powinieneś wiedzieć o kwarantannie

12 porad jak się ochronić przed koronawirusem

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami przygotowanymi przez Ministerstwo Zdrowia oraz Narodowy Fundusz Zdrowia

Kategoria : Aktualności, Strona GłównaMarzec 15, 2020

Szanowni Państwo, w związku z sytuacją epidemiologiczną i zwiększonym ryzykiem zachorowań na infekcję wirusowe w trosce o bezpieczeństwo pacjentów, osób odwiedzających oraz personelu przebywającego na terenie naszego szpitala, decyzją Dyrekcji wprowadzamy CAŁKOWITY ZAKAZ ODWIEDZIN NA WSZYSTKICH ODDZIAŁACH. Od dnia 10.03.2020 roku do odwołania obowiązuje zakaz odwiedzin. Prosimy o wyrozumiałość i dostosowanie się do zaleceń. Jednocześnie zwracamy się z uprzejmą prośbą do osób zapisanych na planowe leczenie i badania, aby w razie objawów infekcji kontaktowały się z placówką pod następującymi numerami w zależności od oddziału:  

  • sekretariat oddziału radioterapii 48 389 22 00;
  • sekretariat oddziału onkologicznego 48 389 22 15;
  • sekretariat oddziału chirurgii onkologicznej 48 389 22 30;
  • rejestracja telefoniczna 48 377 90 20.
Kategoria : Aktualności, Strona GłównaMarzec 10, 2020

Zgodnie z decyzją Dyrekcji z dnia 9.03.2020r., w związku z nieobecnością lekarza kwalifikującego do radioterapii protonowej i nadzorującego tę terapię, zawieszamy do odwołania: – e-konsultacje – wizyty kwalifikacyjne do protonoterapii w RCO – radioterapię protonową w CCB IFJ PAN w Krakowie  

Kategoria : Aktualności, Strona GłównaMarzec 9, 2020

Prof. nadzw. dr hab. n. med.  Mirosław Ząbek, kierownik Kliniki Neurochirurgii z Interwencyjnym Centrum Neuroterapii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego oraz dyrektor Centrum Gamma Knife w Warszawie, jest liderem Listy STU Pulsu Medycyny. Zajął on pierwsze miejsce na liście najbardziej wpływowych osób w polskiej  medycynie w 2019 roku. Centrum Gamma Knife Warszawa jest prawnie połączone z Radomskim Centrum Onkologii. Serdecznie gratulujemy Panu Profesorowi! Od 17 lat „Puls Medycyny” wyróżnia osoby, które mają szczególny wpływ na rozwój polskiej medycyny, a od 5 lat także tych, którzy przyczyniają się do poprawy systemu ochrony zdrowia w Polsce. Jak co roku, kandydaci oceniani byli przez kapitułę konkursu, składającą się z wybitnych ekspertów. Pierwsze miejsce na liście najbardziej wpływowych osób w ochronie zdrowia zajął minister zdrowia Łukasz Szumowski. Więcej o laureatach konkursu można przeczytać tu: https://pulsmedycyny.pl/lista-stu-2019-miroslaw-zabek-i-lukasz-szumowski-liderami-983397

Kategoria : AktualnościLuty 28, 2020