Dla pacjenta

Badania kliniczne stanowią jeden z kluczowych obszarów działalności Radomskiego Centrum Onkologii.

 

Radomskie Centrum Onkologii jako szpital kliniczny zajmuje się działalnością naukową. Dba o ciągły rozwój i wprowadza innowacyjne rozwiązania, które umożliwiają pacjentom podjęcie nowoczesnych metod leczenia. Dysponuje nowoczesnym zapleczem diagnostycznym oraz wykwalifikowaną kadrą. Zapewnia to rzetelność i wysoką  jakość prowadzonych badań klinicznych. Priorytetem jest należyte bezpieczeństwo.

 

Co to są badanie kliniczne?

 

Badania kliniczne stanowią fundament współczesnej medycyny, są warunkiem dostępu pacjentów do nowoczesnych terapii. Ich celem jest określenie  czy nowa forma terapii jest bezpieczna i jaka jest jej skuteczność. Dzięki badaniom klinicznym można porównać istniejące metody leczenia z nowymi w celu ocenienia, która z nich jest korzystniejsza oraz przeanalizować różne sposoby stosowania standardowych metod leczenia tak, aby były bardziej skuteczne, łatwiejsze do stosowania, obarczone mniejszą liczbą działań niepożądanych.

 

Jakie są korzyści dla pacjentów?

 

Dostęp do najnowocześniejszych innowacyjnych terapii, które często mają wyższą skuteczność niż starsze metody leczenia. Kiedy stosowana standardowa terapia okazuje się być niewystarczająca skuteczna, często jedyną nadzieją na podjęcie efektywnego leczenia jest uczestnictwo w badaniu klinicznym, w szczególności kiedy zakres standardowych świadczeń jest ograniczony.

Ścisła kontrola procedur leczenia. Badania kliniczne ze względu na swą specyfikę wymagają stałego monitorowania przebiegu choroby i skuteczności terapii, dlatego pacjent jest regularnie badany i sprawdzane jest bezpieczeństwo, oraz skuteczność leczenia.

Udział w badaniu klinicznym jest dobrowolny, poprzedzony skrupulatnym wywiadem z lekarzem i podpisaniem formularza zgody. Lekarz szczegółowo informuje o badaniach jakie będą wykonywane podczas leczenia, o ewentualnych efektach ubocznych i dotychczasowych doniesieniach naukowych na temat skuteczności stosowanego leku. Na etapie przygotowań do badań klinicznych wykonywane są bardzo wnikliwe badania, które mają na celu sprawdzenie czy chory kwalifikuje się do proponowanej terapii.

Translate »
Skip to content