Dla pacjenta

W badaniu klinicznym obowiązują kryteria zawarte w protokole, które muszą być spełnione, aby dana osoba mogła zostać jego uczestnikiem.

Pacjent zobowiązany jest podpisać ważny dokument, tzw. świadomą zgodę na udział w badaniu. Wcześniej otrzymuje informacje o przebiegu badania, długości trwania programu, przyjmowaniu i dawkowaniu leków.

O włączeniu do badania klinicznego decyduje lekarz prowadzący – badacz rekrutujący pacjentów do badania.

Translate »
Skip to content

Prośba o kontakt


Potrzebujesz więcej informacji?
Oddzwonimy do Ciebie

Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Kliniki Neuroradiochirurgii Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Górskiego 6/92, 00-033 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000269438, posiadająca NIP: 5252382245, REGON: 140794224. Dane wpisane w formularzu będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie zgodnie z regulaminem