Prehabilitacja Onkologiczna dla Pacjentów z Rakiem Jelita Grubego

W połowie czerwca 2024 roku w Radomskim Centrum Onkologii rozpocznie funkcjonowanie Poradnia Prehabilitacyjna dla Pacjentów z Rakiem Jelita Grubego.

 

Uruchomienie Poradni Prehabilitacyjnej dla Pacjentów z Rakiem Jelita Grubego to kolejny krok w celu poprawy komfortu, zdrowia oraz bezpieczeństwa Pacjentów Radomskiego Centrum Onkologii, ponieważ zakłada ona kompleksową, wielopłaszczyznową opiekę nad Pacjentem Onkologicznym już na etapie przygotowania do leczenia onkologicznego.

 

Prehabilitacja Onkologiczna dla Pacjentów z Rakiem Jelita Grubego w Radomskim Centrum Onkologii obejmować będzie przygotowanie fizyczne, dietetyczne, psychologiczne oraz – w razie potrzeby – stomijne. Wszystko po to, aby przygotować Pacjentów do leczenia, zmienić ich nawyki, zwiększyć ich samoświadomość i doprowadzić do jak najlepszego stanu zdrowia przed zbliżającą się terapią onkologiczną.

 

Co to jest prehabilitacja onkologiczna dla Pacjentów z Rakiem Jelita Grubego?

Koncepcja prehabilitacji i jej wpływu na stan Pacjenta sięga lat 90. XX wieku, kiedy zauważono, że Pacjentów można kompleksowo nie tylko leczyć czy rehabilitować po zabiegach, ale również przygotowywać chorych do leczenia onkologicznego.

 

Prehabilitacja zakłada jak najlepsze, wielopłaszczyznowe przygotowanie Pacjentów do leczenia (najczęściej operacyjnego, ale nie tylko). Kompleksowe przygotowanie Pacjenta zwiększa dodatkowo ich szanse na szybszy i lepszy powrót do zdrowia, minimalizuje ryzyko powikłań i poprawia przechodzenie przez poszczególne etapy leczenia po rehabilitację włącznie.

 

Jak działa prehabilitacja onkologiczna dla Pacjentów z Rakiem Jelita Grubego w Radomskim Centrum Onkologii?

Działalność Poradni Prehabilitacyjnej dla Pacjentów z Rakiem Jelita Grubego w Radomskim Centrum Onkologii koncentruje się na:

 

 • Wdrożeniu odpowiedniej aktywności fizycznej – jej głównym celem jest zachowanie sprawności i wydolności organizmu. Pozwala też na ograniczenie osłabienia. Ćwiczenia powinny być dobierane indywidualnie do potrzeb i możliwości chorego.
 • Pomocy w eliminacji nałogów / zmiana dotychczasowego stylu życia – dotyczy to szczególnie palenia papierosów, które może zwiększyć objawy niepożądane leczenia i pogorszyć rokowania.
 • Modyfikacji diety – odpowiednie żywienie pozwala na dostarczenie organizmowi cennych minerałów i witamin. Dobrze zbilansowana dieta zapobiega niedożywieniu oraz towarzyszącym mu powikłaniom, takim jak spadek odporności bądź anemia.
 • Wsparciu psychoonkologicznym – ułatwia poradzenie sobie z emocjami, odnalezienie poczucia bezpieczeństwa i złagodzenie stresu. To również sposób na uzyskanie odpowiedniego nastawienia psychicznego, co jest bardzo ważne nie tylko w samym procesie leczenia, ale i po jego zakończeniu.
 • Opiece stomijnejdotyczącej osób z chorobą jelit oraz Pacjentów ze stomią.

 

Poszczególnymi zakresami działalności Poradni zajmują się doświadczeni Specjaliści Radomskiego Centrum Onkologii wchodzący w skład zespołu prehabilitacyjnego: fizjoterapeuta, psychoonkolog, dietetyk kliniczny oraz pielęgniarka stomijna.

 

Pacjent, rozpoczynający leczenie w Radomskim Centrum Onkologii, na jednej z pierwszych konsultacji w poradni onkologicznej, otrzyma skierowanie do Poradni Prehabilitacyjnej w celu umówienia indywidualnych konsultacji z poszczególnymi Specjalistami. Specjaliści, uwzględniając rozpoznanie, aktualny stan fizyczny oraz różnego rodzaju ograniczenia Pacjenta przygotują i zaproponują każdemu Pacjentowi indywidualny program prehabilitacji.

 

Poznaj zespół Poradni Prehabilitacyjnej Radomskiego Centrum Onkologii

W Poradni Prehabilitacyjnej dla Pacjentów z Rakiem Jelita Grubego Radomskiego Centrum Onkologii prowadzimy kompleksowe, obejmujące równolegle kilka obszarów działania mające na celu zwiększenie szans na to, aby leczenie Pacjenta Onkologicznego przebiegało szybciej i skuteczniej.

W skład zespołu Poradni Prehabilitacyjnej Radomskiego Centrum Onkologii wchodzą:

 

 • lek. Wojciech Majchrzak
  Kierownik Ośrodka Kompetencji Raka Jelita Grubego w Radomskim Centrum Onkologii
  Kierownik Klinicznego Oddziału Chirurgii Onkologicznej Radomskiego Centrum Onkologii Specjalista Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej

 

 • mgr piel. Sylwia Korczyńska
  Specjalista Pielęgniarstwa Chirurgicznego
  Pielęgniarka Koordynująca Oddziału Chirurgii Onkologicznej

 

 • mgr Katarzyna Binkiewicz
  Psychoonkolog

 

 • Agata Chruślak
  Dietetyk

 

 • Patrycja Świerk
  Dietetyk

 

 • mgr Paulina Kolbus
  Fizjoterapeuta

 

Kontakt:
Pacjentów uzyskaniem szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu bezpośredniego w Rejestracji Szpitala lub telefonicznego, pod numerem: 48 377 90 20.

Translate »
Skip to content