Regulamin pobytu pacjenta w oddziale

1. Pacjent ma prawo do indywidualnego traktowania z należytą troską i starannością oraz do leczenia z zasadami wiedzy medycznej i użyciem aparatury szpitalnej.
2. Zabrania się opuszczania Oddziału bez wiedzy personelu medycznego. Opuszczenie Oddziału i powrót na Oddział należy każdorazowo zgłosić personelowi medycznemu.
3. Obowiązuje bezwzględny zakaz opuszczania terenu Szpitala. Za wszelkie zdarzenia powstałe po opuszczeniu terenu Radomskiego Centrum Onkologii, Szpital nie odpowiada.
4. Pacjent powinien stosować się do indywidualnych zaleceń lekarza i pielęgniarki w zakresie diagnostyki, leczenia i pielęgnacji, w tym diety.
5. Podczas obchodów lekarskich i zabiegów pielęgnacyjnych, zgodnie z harmonogramem pracy Oddziału, Pacjent powinien przebywać w swojej sali.
6. Do dyspozycji pacjentów oddziału pozostają:
a. indywidualne szafki zamykane na klucz (klucz otrzymuje Pacjent przy przyjęciu i zwraca w dniu wypisu);
b. kuchenka oddziałowa z możliwością zagotowania wody w czajniku elektrycznym, lodówka do przechowywania żywności (prosimy o zapakowanie w foliową torbę i podpisanie pozostawionych produktów).
7. Szpital nie odpowiada za rzeczy pozostawione przez Pacjenta poza depozytem szpitalnym.
8. Pacjent przebywający w oddziale ma obowiązek szanować własność szpitala i innych pacjentów.
9. W Oddziale obowiązuje cisza nocna w godzinach 22:00 – 6:00.
10. Zalecane godziny odwiedzin to 10:00 – 18:00. Prosimy o niewprowadzanie na Oddział dzieci do 10 r.ż. ani wózków dziecięcych. Obowiązuje bezwzględny zakaz wprowadzania zwierząt na teren Szpitala.
11. Pacjent jest zobowiązany do szanowania godności, intymności i przekonań innych osób przebywających na Oddziale, w tym personelu medycznego.
12. Na terenie szpitala obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu i uprawiania gier hazardowych.
13. Pacjent nie może bez zgody personelu medycznego przyjmować żadnych leków, suplementów diety, ziół itp. oraz produktów żywnościowych niezaakceptowanych przez personel medyczny.
14. Rodzina i bliscy pacjenta przebywającego na oddziale mogą sprawować stałą opiekę po wcześniejszym uzgodnieniu jej zakresu z personelu oddziału.
15. Zabrania się zmieniania ustawień urządzeń szpitalnych, w tym aparatury medycznej, instalacji elektrycznych, gazowych, wentylacyjnych i grzewczych, dozowników do tlenu.
16. Zabrania się używania własnych urządzeń elektrycznych bez zgody i wiedzy personelu pielęgniarskiego.
17. Chorzy mogą korzystać:
a. z opieki duszpasterskiej, bezpośredniego kontaktu z osobą duchowną, kaplicy szpitalnej i obrzędów religijnych odbywających się w według ustalonych godzin,
b. porady psychoonkologa, wsparcia zespołu ds. etyki,
c. kawiarni.
18. W czasie wolnym pacjenci oraz członkowie ich rodzin mogą uczestniczyć w programach promocji zdrowia prowadzonym przez Centrum.
19. Pacjent może zostać wypisany ze szpitala:
a. gdy zakończono planowane działania diagnostyczno-terapeutyczne;
b. na własne żądanie;
c. gdy w sposób rażący narusza porządek, a nie zachodzi obawa, iż wypis może spowodować bezpośrednie zagrożenie życia bądź zdrowia pacjenta.
 
Regulamin wprowadzono dla dobra pacjentów. Wszelkie pytania i prośby o pomoc prosimy kierować do personelu medycznego Szpitala.
 
Pełna wersja Regulaminu dostępna jest w dyżurce pielęgniarek oraz ->TUTAJ<-

Translate »
Skip to content