Pozytonowa Tomografia Komputerowa PET-CT w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia

Od 1 marca 2023r. Radomskie Centrum Onkologii rozpoczyna realizację kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia na badania Pozytonowej Tomografii Emisyjnej – PET-CT 

Nieodpłatne badania będą dostępne dla pacjentów ubezpieczonych w Narodowym Funduszu Zdrowia, po zakwalifikowaniu zgodnie z kryterium NFZ.  

Kryteria kwalifikacji [POBIERZ]

 

Badania PET można wykonać wyłącznie na podstawie ważnego skierowania, które wystawić może lekarz specjalista leczący lub konsultujący Pacjenta, zatrudniony w poradni lub oddziale posiadającym kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. 

Badanie PET-CT to jedna z najbardziej skutecznych metod diagnostyki obrazowej. Pozwala na precyzyjne określenie lokalizacji i zaawansowania chorób nowotworowych i wykorzystywany jest do poszukiwanie ogniska pierwotnego oraz do oceny ewentualnej wznowy procesu chorobowego. Prowadzenie pacjenta pod kontrolą PET ułatwia ocenę skuteczności zastosowanej radioterapii lub chemioterapii, natomiast w przypadku niektórych nowotworów daje możliwość postawienia ostatecznego rozpoznania, co na podstawie tomografii czy rezonansu magnetycznego bywa czasem trudne. 

Dzięki zawarciu przez Szpital Radomskie Centrum Onkologii kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia na realizację badań PET-CT pacjenci z terenu Radomia, oraz terenów okalających wymagający specjalistycznego leczenia onkologicznego zyskują szerszy bezpłatny dostęp do najnowocześniejszych metod diagnostycznych w pobliżu miejsca zamieszkania. 

Należy pamiętać, że badania PET wykonać można wyłącznie na podstawie ważnego skierowania, które wystawić może lekarz specjalista leczący lub konsultujący Pacjenta, zatrudniony w poradni lub oddziale posiadającym kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia.

  

Na skierowaniu muszą znaleźć się następujące informacje: 

  • Nazwisko i imię pacjenta, 
  • Numer pesel, 
  • telefon kontaktowy do pacjenta
  • określenie wagi ciała pacjenta jest absolutną koniecznością.

 

Uwaga: Cukrzyca musi być unormowana. Przy stężeniach glukozy 150 mg% badania FDG PET nie będą wykonywane.

 

Skierowanie należy dostarczyć do rejestracji Radomskiego Centrum Onkologii lub przesłać na adres e-mail: pet@onkologiaradom.pl 

Tak złożone skierowanie zostanie poddane kwalifikacji przez lekarza na podstawie kryteriów NFZ, a po zakwalifikowaniu Pacjent zostanie poinformowany telefonicznie o godzinie i terminie badania.

 

Kryteria kwalifikacji NFZ:

Zgodne z załącznikiem nr 4 do Zarządzenia Nr 67/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
z dnia 18 października 2011 r.
1. Choroby nowotworowe:
1) pojedynczy guzek płuca o średnicy >1cm, w celu różnicowania pomiędzy jego łagodnym i złośliwym charakterem, przy braku rozpoznania innymi dostępnymi metodami;
2) niedrobnokomórkowy rak płuca, w celu oceny jego zaawansowania przed planowaną resekcją lub radykalną radioterapią, jeżeli inne badania nie dają jednoznacznej oceny stopnia zaawansowania (z wyjątkiem raka oskrzelikowo-pęcherzykowego i nowotworów neuroendokrynnych lub rozpoznanych wcześniej przerzutów odległych);
3) niedrobnokomórkowy rak płuca, w celu oceny resztkowej choroby po indukcyjnej chemioterapii;
4) chłoniak Hodgkina i chłoniaki nie-hodgkinowskie, w celu wstępnej oceny stopnia zaawansowania lub oceny skuteczności chemioterapii lub wczesnego rozpoznania nawrotu, jeżeli inne badania obrazowe nie dają nie dają jednoznacznej oceny stopnia zaawansowania;
5) rak jelita grubego, w celu przedoperacyjnej oceny zaawansowania lub wczesnego rozpoznania nawrotu po radykalnym leczeniu (w przypadku wzrostu stężeń markerów lub niejednoznacznych wyników badań obrazowych);
6) rak przełyku, w celu oceny zaawansowania przed leczeniem wczesnego wykrycia nawrotu po radykalnym leczeniu (w przypadku niejednoznacznych wyników badań obrazowych);
7) ocena patologicznej zmiany budzącej podejrzenie raka zlokalizowanej w trzustce lub w wątrobie, jeżeli rozpoznanie innymi dostępnymi metodami jest niemożliwe;
8) rak piersi, w celu wykluczenia odległych przerzutów, kiedy wyniki innych badań są niejednoznaczne lub w przypadku przerzutów do pachowych węzłów chłonnych z ogniska o nieznanym położeniu i podejrzeniem ogniska pierwotnego w gruczole piersiowym;
9) czerniaki z klinicznymi przerzutami do regionalnych węzłów chłonnych w celu wykluczenia przerzutów do narządów odległych, z potencjalnie operacyjnymi przerzutami do narządów odległych lub z przerzutem bez ustalonego ogniska pierwotnego;
10) rak jajnika, w celu wczesnego wykrycia nawrotu po radykalnym leczeniu (w przypadku wzrostu stężeń Ca 125 lub niejednoznacznych wyników badań obrazowych);
11) nowotwory nabłonkowe głowy szyi, w celu wczesnego rozpoznania nawrotu i w ocenie miejscowo-regionalnego zaawansowania, jeżeli wyniki innych badań nie są jednoznaczne;
12) nowotwory złośliwe mózgu, w celu wczesnego rozpoznania nawrotu lub dla określenia miejsca biopsji;
13) rak tarczycy, w celu lokalizacji ogniska nawrotu w przypadku wzrostu stężenia tyreoglobuliny, jeżeli inne badania nie pozwalają zlokalizować ogniska nawrotu (niezbędne wcześniejsze wykonani scyntygrafii 131I);
14) podejrzenie przerzutów do kości, jeżeli inne badania nie pozwalają zlokalizować ogniska nawrotu nowotworu (preferowany znacznik 18F);
15) planowanie radykalnej radioterapii o modulowanej intensywności wiązki, w celu oceny rozkładu żywotnych komórek nowotworowych, hipoksji lub poliferacji guza, jeżeli inne badania nie pozwalają na dokonanie takiej oceny;
16) nowotwory jądra (z wyjątkiem dojrzałych potworniaków), w celu oceny ich zasięgu i skuteczności leczenia (w tym obecności resztkowego guza i rozpoznania nawrotu), jeżeli inne badania nie pozwalają na dokonanie takiej oceny;
17) rak gruczołu krokowego i rak nerki, w celu rozpoznania nawrotu (przerzutów) po radykalnym leczeniu (tylko za pomocą PET ze znakowaną choliną lub octanem), jeżeli inne badania nie pozwalają na dokonanie takiej oceny;
18) mięsaki, w celu oceny skuteczności chemioterapii (po 1-3 kursach, w porównaniu z wyjściowym badaniem) i wczesnego wykrycia nawrotu, jeżeli inne badania nie pozwalają na dokonanie takiej oceny;
19) nowotwory podścieliska przewodu pokarmowego (GIST), w celu monitorowanie odpowiedzi na molekularnie ukierunkowane leczenie;
20) przerzuty o nieznanym punkcie wyjście, w celu lokalizacji guza pierwotnego, jeżeli nie jest to możliwe przy użyciu innych dostępnych badań.
2. Choroby serca:
1) badania perfuzyjne serca:
a. podejrzenie choroby niedokrwiennej w grupie chorych o pośrednim ryzyku zachorowania, jeśli inne badania diagnostyczne (w tym szczególnie badanie perfuzyjne SPRCT) nie pozwalają na jednoznaczne określenie rozpoznania – jako badanie rozstrzygające;
b. podejrzenie choroby niedokrwiennej w grupie chorych o pośrednim ryzyku zachorowania, jeśli czynniki obiektywne wskazują na możliwość uzyskania fałszywego w klasycznych badaniach SPECT (otyłość, mastektomia, duży biust, wszczepy, inne) – jako badanie podstawowe;
2) badanie w kierunku oceny żywotności mięśnia sercowego.
3. Choroby układu nerwowego:
rozpoznana padaczka lekooporna z planowanym leczeniem operacyjnym.

 

Kategoria : Aktualności, Strona GłównaMarzec 1, 2023
Translate »
Skip to content

Prośba o kontakt


Potrzebujesz więcej informacji?
Oddzwonimy do Ciebie

Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Kliniki Neuroradiochirurgii Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Górskiego 6/92, 00-033 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000269438, posiadająca NIP: 5252382245, REGON: 140794224. Dane wpisane w formularzu będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie zgodnie z regulaminem