Pozytonowa Tomografia Komputerowa PET-CT w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia

 

Od 1 marca 2023r. Radomskie Centrum Onkologii realizuje kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia na badania Pozytonowej Tomografii Emisyjnej – PET-CT 

Badania PET – CT wykonywane są nieodpłatnie dla pacjentów ubezpieczonych w Narodowym Funduszu Zdrowia, po zakwalifikowaniu zgodnie z kryterium NFZ. Kryterium kwalifikacji do badań jest zgodność wskazań medycznych z listą wskazań opublikowaną przez Prezesa NFZ.

Kryteria kwalifikacji [POBIERZ]

By skorzystać z bezpłatnych  badań PET-CT pacjent posiadający ubezpieczenie zdrowotne powinien uzyskać skierowanie na to badanie wystawione przez  lekarza prowadzącego lub konsultanta zatrudnionego w poradni specjalistycznej lub na oddziale specjalistycznym posiadającym kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Skierowanie może być wystawione zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej – umowa jest już widoczna w portalu świadczeniodawcy.

Czym jest badanie PET-CT?

Badanie PET-CT to jedna z najbardziej skutecznych metod diagnostyki obrazowej. Pozwala na precyzyjne określenie lokalizacji i zaawansowania chorób nowotworowych i wykorzystywany jest do poszukiwanie ogniska pierwotnego oraz do oceny ewentualnej wznowy procesu chorobowego. Prowadzenie pacjenta pod kontrolą PET ułatwia ocenę skuteczności zastosowanej radioterapii lub chemioterapii, natomiast w przypadku niektórych nowotworów daje możliwość postawienia ostatecznego rozpoznania, co na podstawie tomografii czy rezonansu magnetycznego bywa czasem trudne. 

Dzięki zawarciu przez Szpital Radomskie Centrum Onkologii kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia na realizację badań PET-CT pacjenci z terenu Radomia, oraz terenów okalających wymagający specjalistycznego leczenia onkologicznego zyskują szerszy bezpłatny dostęp do najnowocześniejszych metod diagnostycznych w pobliżu miejsca zamieszkania. 

PET-CT w ramach kontraktu z NFZ

Należy pamiętać, że badania PET wykonać można wyłącznie na podstawie ważnego skierowania, które wystawić może lekarz specjalista leczący lub konsultujący Pacjenta, zatrudniony w poradni lub oddziale posiadającym kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Na skierowaniu muszą znaleźć się następujące informacje: 

  • Nazwisko i imię pacjenta, 
  • numer PESEL, 
  • telefon kontaktowy do pacjenta
  • określenie wagi ciała pacjenta jest absolutną koniecznością.

Uwaga: Cukrzyca musi być unormowana. Przy stężeniach glukozy 150 mg% badania FDG PET nie będą wykonywane.

Skierowanie należy dostarczyć do rejestracji Radomskiego Centrum Onkologii lub przesłać na adres e-mail: pet@onkologiaradom.pl 

Tak złożone skierowanie zostanie poddane kwalifikacji przez lekarza na podstawie kryteriów NFZ, a po zakwalifikowaniu Pacjent zostanie poinformowany telefonicznie o godzinie i terminie badania.

Pacjenci poza ścieżką refundowaną przez NFZ, mogą skorzystać także z badań PET-CT komercyjnie. Informacje o dostępnych terminach, a także kosztach skorzystania z usługi w Radomskim Centrum Onkologii dostępne są pod numerem telefonu: 48 377 90 20  lub 48 389 21 00, a także na stronie tutaj: Radomskie Centrum Onkologii: PET-CT informacje dla lekarzy kierujących (onkologiaradom.pl)

Jak się przygotować do badania?

Jeżeli Pacjent przyjmuje leki, powinien je zażyć w standardowych godzinach, istotne jest jednak by Pacjent powstrzymał się od posiłku przynajmniej na 4 godziny przed umówionym badaniem.

Należy zabrać ze sobą 1 litr wody niegazowanej i upewnić się, że poziom cukru we krwi nie przekracza 150 mg/dl (w innym przypadku powinien on zostać unormowany przed badaniem – należy skonsultować się w tej sprawie z lekarzem prowadzącym).

Od momentu przyjścia na umówioną godzinę do momentu wyjścia ze szpitala to ok. 2-3 godzin. Należy o tym pamiętać przychodząc na badanie.

Często zadawane pytania (FAQ):

Czy badanie jest bolesne?

Nie, badanie PET-CT wykonywane w Radomskim Centrum Onkologii jest bezbolesne.

Jak długo trwa badanie?

Samo badanie PET-CT trwa ok. 20 minut, jednak przygotowanie do badania jest zdecydowanie dłuższe. Z reguły trwa w granicach 2-3 godzin.

Czy po badaniu mogę jeść i pić?

Tak, oczywiście. Po badaniu PET-CT i wyjściu ze szpitala, można wrócić do swojej codziennej diety.

Czy mogę odwołać badanie/przyjść później?

W związku z wysokimi kosztami wykonania badania PET-CT i zakupu izotopów dla Pacjenta, w przypadku w którym Pacjent nie mógłby przybyć na wyznaczoną godzinę, należy niezwłocznie poinformować o tym placówkę medyczną kontaktując się pod numerem telefonu: +48 377 90 20 lub +48 389 21 00

Translate »
Skip to content