Nasze usługi

Od 1 lipca 2017 Radomskie Centrum Onkologii rozszerza swoją działalność. Szpital podpisał umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na Poradnię Onkologiczną. To oznacza, że będzie świadczył usługi zakresie onkologii – diagnostyki onkologicznej oraz świadczeń pierwszorazowych.

Kolejnym nowym świadczeniem wykonywanym w RCO od 1 lipca br. będzie Program Profilaktyki Raka Piersi – na etapie podstawowym oraz na etapie pogłębionej  diagnostyki – to oznacza, że kobiety w wieku 50-69 lat oraz te panie, u których wystąpił rak piersi wśród członków rodziny lub mutacja w obrębie genów BRCA1 lub BRCA2 będą miały wykonywaną nieodpłatnie mammografię.

Kolejny program profilaktyczny w Radomskim Centrum Onkologii to Program Profilaktyki Raka Szyjki Macicy – etap pogłębionej diagnostyki. Od 1 lipca 2017r. wykonywane będą badania kolposkopii oraz kolposkopii z celowanym pobraniem wycinków i badaniem histopatologicznym.

Przypomnijmy, że od 29 grudnia 2016 roku szpital ma kontrakt z NFZ na chemioterapię w pełnym zakresie, a od 1 lipca 2016 roku na teleterapię i brachyterapię. Do tej pory w Radomskim Centrum Onkologii udzielono ponad 5 tysięcy porad, hospitalizowano tu tysiąc pacjentów.

Poza świadczeniami kontraktowanymi przez NFZ szpital wykonuje też badania diagnostyczne na zasadach komercyjnych – TK, MR, PET – CT oraz mammografię.

————————————————————————————————————————————-

Od 29.12.2016 r. Radomskie Centrum Onkologii ma podpisany kontrakt na kompleksowe leczenie w ramach chemioterapii we wszystkich zakresach. Leczenie odbywa się w trybie hospitalizacji, hospitalizacji jednego dnia oraz ambulatoryjnym.

—————————————————————————————————————————————–

16 czerwca 2016 roku Oddział Mazowiecki Narodowego Funduszu Zdrowia ogłosił rozstrzygnięcie konkursu z zakresu:

1. TELERADIOTERAPIA
2. TELERADIOTERAPIA – PAKIET ONKOLOGICZNY
3. BRACHYTERAPIA
4. BRACHYTERAPIA – PAKIET ONKOLOGICZNY

Komisja konkursowa poinformowała, że w wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano następujących oferentów:

Radomskie Centrum Onkologii
PODODDZIAŁ RADIOTERAPII
26-600 RADOM
ul. UNIWERSYTECKA 6

 

Co to oznacza dla pacjentów?
Od 1 lipca 2016 szpital będzie leczył w ramach kontraktu z NFZ ubezpieczonych pacjentów. Według szacunków, rocznie Radomskie Centrum Onkologii jest w stanie przyjąć na leczenie w ramach radioterapii, brachyterapii i chemioterapii w trybie ambulatoryjnym 2 tysiące pacjentów.
W tej chwili na powyższe leczenie w Radomskim Centrum Onkologii nie ma kolejek dłuższych niż kilka dni.

W Centrum mogą być leczone m.in.: nowotwory piersi, przewodu pokarmowego, nowotwory głowy i szyi, nowotwory układu moczowego, prostaty, narządów rodnych, nowotwory płuc oraz nowotwory mózgu.

Centrum dysponuje trzema przyspieszaczami liniowymi oraz wykwalifikowanym personelem. Szpital jest w stanie przyjąć na radioterapię wszystkich potrzebujących ubezpieczonych pacjentów.

Każdy pacjent jest dla nas ważny. Jesteśmy po to by pomagać chorym.

 

Co to jest radioterapia?
To jedna z najważniejszych metod terapii nowotworów.
Polega na naświetlaniu chorego miejsca wiązką promieni wytwarzanych przez przyspieszacz liniowy.
Promieniowanie powoduje trwałe i nieodwracalne uszkodzenie komórek nowotworu, co prowadzi do jego zniszczenia.
Wykorzystanie najnowocześniejszych metod obrazowania (tomografia, rezonans) oraz planowania leczenia, powoduje istotne zmniejszenie ryzyka uszkodzenia zdrowych narządów.
Efektem jest wyleczenie chorego.

 

Co to jest brachyterapia?
To odmiana radioterapii. Polega na umieszczaniu źródła promieniowania w środku guza lub w jego okolicy. Dzięki temu oszczędzane są sąsiednie narządy, które nie są niszczone przez naświetlanie. Główną zaletą brachyterapii jest jej precyzja. Promieniowanie trafia prosto do guza. Wadą – bardzo skomplikowany system precyzyjnego planowania leczenia wymagający najnowocześniejszej aparatury komputerowej i wysoce wykwalifikowanej kadry.

 

Przypomnijmy:
Od 1 grudnia 2015 r. Radomskie Centrum Onkologii przyjmuje pacjentów w ramach umowy z Mazowieckim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju „Leczenie szpitalne – Chemioterapia” w zakresie: chemioterapia w warunkach ambulatoryjnych z zakresem skojarzonym.
Obecnie placówka dysponuje trzema oddziałami: onkologii, radioterapii (z możliwością świadczenia usług chemioterapii), chirurgii onkologicznej. W ramach oddziału radioterapii funkcjonuje pracownia teleradioterapii wyposażona w trzy nowoczesne akceleratory oraz pracownia brachyterapii z dwoma aparatami HDR.
Radomskie Centrum Onkologii posiada OIOM, dwie sale operacyjne, USG z wszystkimi niezbędnymi głowicami, pracownię endoskopii przewodu pokarmowego. Centrum dysponuje nowoczesną bazą diagnostyczną: PET/CT (CT 64 – rzędowy), tomograf komputerowy (16 – rzędowy), rezonans magnetyczny, mammograf, aparat do biopsji stereotaktycznej piersi.