Projekty Unijne

Wdrożenie e-usług medycznych w Centrum Gamma Knife w Warszawie

PROFILAKTYKA NOWOTWORÓW GŁOWY I SZYI

Radomskie Centrum Onkologii realizuje program „Profilaktyka nowotworów głowy i szyi”, który ma na celu działania edukacyjne oraz poprawę dostępności do badań diagnostycznych i profilaktycznych dla osób pomiędzy 40 a 65 rokiem życia.