Punkt konsultacji farmaceutycznej

Usługa opieka farmaceutyczna, świadczona przez farmaceutów z naszej apteki szpitalnej, jest skierowana do pacjentów Radomskiego Centrum Onkologii. Głównie do tych, którzy przychodzą do poradni onkologicznej na chemioterapię w trybie ambulatoryjnym po odbiór tabletek. Z usługi mogą również skorzystać pacjenci leżący w szpitalu na oddziałach, po wcześniejszej konsultacji farmaceuty z lekarzem.

 

Konsultacje farmaceutyczne odbywają się według następującego schematu:

  • Umówiony wcześniej pacjent przychodzi na wizytę do lekarza. Przed nią udaje się na mierzenie, ważenie i badania. Po otrzymaniu wyników lekarz decyduje o podaniu leków – chemioterapii. Ci, którzy kwalifikują się na podanie tabletek do przyjmowania w domu, dostają receptę od lekarza. Receptę tę pacjenci mogą zrealizować tylko w naszej aptece.
  • Pacjent jest przyprowadzany przez pielęgniarkę do ekspedycji apteki szpitalnej.
  • W aptece pacjent jest zaproszony do pokoju konsultacyjnego na rozmowę o przyjmowanych lekach. Podczas konwersacji farmaceuta dowiaduje się, o jakie leki przyjmuje chory, sprawdza czy pomiędzy zażywanymi medykamentami nie zachodzą interakcje oraz informuje, jak radzić sobie z potencjalnymi działaniami niepożądanymi.
  • Następuje przekazanie odpowiedniej przepisanej ilości tabletek pacjentowi, który podpisuje protokół odbioru.
  • Pacjentowi może towarzyszyć osoba bliska, opiekun.
  • Usługa jest bezpłatna.

 

Translate »
Skip to content