Badania kliniczne

W Radomskim Centrum Onkologii pacjenci mogą wziąć udział w badaniach klinicznych. Umożliwiają one pacjentom z chorobami nowotworowymi przystąpienie do wysokospecjalistycznych, niestandardowych i darmowych terapii. Dzięki udziałowi w badaniach klinicznych pacjenci zyskują dostęp do nowoczesnych leków.

 

Firmy chętne do rozpoczęcia współpracy z Badaczami w naszym szpitalu w ramach badań klinicznych, prosimy o kontakt z Działem Badań Klinicznych

Kierownik – Katarzyna Grzyb, koordynator – Katarzyna Fituch

e-mail: badaniakliniczne@onkologiaradom.pl

 

 

Badania kliniczne przeprowadzane obecnie w RCO (dane z 12.2020):

 • Badanie 56021927PCR3015 / Janssen-Cilag Polska

“Randomizowane, kontrolowane, wieloośrodkowe, otwarte badanie kliniczne mające na celu ocenę skuteczności i bezpieczeństwa dodania Apalutamidu do radioterapii i agonisty LHRH u pacjentów z wysokiego ryzyka hormonowrażliwym rakiem prostaty z dodatnim wynikiem badania PSMA-PET, z fazą obserwacji pacjentów z ujemnym wynikiem badania PSMA-PET.”

 

 • Badanie MK3475-991 / MSD 

“Randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby badanie fazy 3 oceniające pembrolizumab w skojarzeniu z enzalutamidem oraz ADT w porównaniu z placebo w skojarzeniu z enzalutamidem oraz ADT u pacjentów z przerzutowym, hormonowrażliwym rakiem gruczołu krokowego (mHSPC).”

 

 • Badanie NILE D933SC0001/ Astra Zeneca

“Wieloośrodkowe, globalne, randomizowane badanie fazy III, prowadzone metodą otwartej próby, oceniające leczenie pierwszego rzutu z zastosowaniem durwalumabu w skojarzeniu   z chemioterapią standardową, durwalumabu w skojarzeniu z tremelimumabem i chemioterapią standardową oraz samej chemioterapii standardowej u pacjentów z nieoperacyjnym, miejscowo zaawansowanym lub przerzutowym rakiem urotelialnym.”

 

 • Badanie Capitello D3614C00001/ Astra Zeneca

“Badanie III fazy, prowadzone z zastosowaniem metodyki podwójnie ślepej próby i randomizacji, oceniające skuteczność stosowania kapiwasertibu z paklitakselem w porównaniu do placebo z paklitakselem, jako pierwszej linii leczenia dla pacjentów z histologicznie potwierdzonym, miejscowo zaawansowanym (nieoperacyjnym) lub przerzutowym potrójnie negatywnym rakiem piersi.”

 

 • Badanie Calla D9100C0000/ Astra Zeneca (rekrutacja zakończona)

“Globalne, randomizowane, wieloośrodkowe badanie fazy III prowadzone metodą podwójnie ślepej próby, majace na celu okreslenie skuteczności i bezpieczeństwa stoswoaniu durwalumabu w skojarzeniu z chemioradioterapią oraz po chemioradioterapii w porównaniu z samą chemioradioterapią u pacjentek z miejscowo zaawansowanym rakiem szyjki macicy.”

 

 • EFC15858/ Sanofi Aventis

“Randomizowane, otwarte badanie kliniczne 3 fazy, oceniające leczenie SAR408701 w porównaniu z Docetakselem u uprzednio leczonych  pacjentów z niepłaskonabłonkowym, niedrobnokomórkowym rakiem płuca z ekspresją CEACAM5.”

 

 • Badanie Mylan- 14020-3001/ Mylan (rekrutacja zakończona)

“Wieloośrodkowe, podwójnie ślepe, randomizowane, równoległe badanie grupowe w celu oceny skuteczności i bezpieczeństwa MYL-1402O w porównaniu z Avastin, w leczeniu pierwszego rzutu pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuca w stadium IV.”

 

 • Badanie CT- P 16 3.1/ Celtrion (rekrutacja zakończona)

“Randomizowane, prowadzone metoda podwójnie slepej próby w grupach równoległych, kontrolowane substancję aktywna badanie fazy 3 , mające na celu porównanie skuteczności i bezpieczeństwa produktu C- P16 oraz zatwierdzonego przez UE leku Avastin jako leczenia pierwszej linii przerzutowego lub nawrotowego niepłaskonabłonkowego niedrobnokomórkowego raka płuca.”

 

 • MGAH22-04 SOPHIAMGAH22-04 SOPHIA / MarcroGenis (rekrutacja zakończona)

“Badanie kliniczne 3 fazy z randomizacją oceniające zastosowanie margetuksimabu lub trastuzumabu w połączeniu z chemioterapią w leczeniu przerzutowego HER2-dodatniego raka piersi u chorych wymagających leczenia systemowego, u których uprzednio stosowano terapią anty-HER2.”

 

 • D933RC00001 NIAGARA / Astra Zeneca (rekrutacja zakończona)

“Badanie kliniczne fazy III, prowadzone metodą otwartej próby, mające na celu ocenę skuteczności i bezpieczeństwa stosowania durwalumabu w skojarzeniu z gemcytabiną+cisplatyną w ramach leczenia neoadjuwantowego, a następnie stosowania durwalumabu w monoterapii w ramach leczenia adjuwantowego, u pacjentów z rakiem pęcherza naciekającym mięśniówkę.”

 

 • ICON Tanvex (rekrutacja zakończona)

“Randomizowanie, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby w grupach równoległych, badanie fazy III oceniające skuteczność, bezpieczeństwo i immunogenność preparatu TX05 w porównaniu z preparatem Herceptin u pacjentek z HER2 dodatnim rakiem piersi we wczesnym stadium zaawansowania.”

Translate »
Skip to content

Prośba o kontakt


Potrzebujesz więcej informacji?
Oddzwonimy do Ciebie

Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Kliniki Neuroradiochirurgii Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Górskiego 6/92, 00-033 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000269438, posiadająca NIP: 5252382245, REGON: 140794224. Dane wpisane w formularzu będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie zgodnie z regulaminem