Kontraktowanie

Umowa

 

  1. W szpitalu zawierane są jedynie umowy trójstronne. W celu rozpoczęcia negocjacji, warunków umowy i budżetu należy skontaktować się z działem badań klinicznych.
  2. Dział badań klinicznych rozpoczyna negocjacje po otrzymaniu wszystkich w/w dokumentów i opłacie wdrożeniowej.
  3. Umowa o przeprowadzeniu badania klinicznego uwzględnia pobierane przez Szpital opłaty:

 

  • opłata wdrożeniowa 3000zł
  • opłata farmaceutyczna 3000zł
  • opłata archiwizacyjna 3000zł

 

4. Wydrukowaną, niezbędną ilość egzemplarzy finalnej umowy trójstronnej Sponsor dostarcza do działu badań                  klinicznych celem podpisania przez pozostałe strony.

Translate »
Skip to content