Personel medyczny

 

Kliniczny Oddział Chirurgii Onkologicznej

 

lek. Wojciech Majchrzak

Kierownik Klinicznego Oddziału Chirurgii Onkologicznej;

Specjalista Chirurgii Ogólnej I Chirurgii Onkologicznej,

Kierownik Specjalizacji

 

 

 

mgr piel. Sylwia Korczyńska

Specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego

Pielęgniarka Koordynująca Oddziału Chirurgii Onkologicznej

 

 

 

Zespół lekarski

 

dr n. med. Grzegorz Szczęśniak

Specjalista Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej

 

lek. Jacek Sobaszek

Specjalista Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologii

 

dr n. med. Andrzej Lorek

Specjalista Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej

 

dr n. med. Jarosław Grzeszczyk

Specjalista Ginekologii Onkologicznej, Specjalista Położnictwa i Ginekologii

 

lek. Justyna Lipiec

Specjalista Chirurgii Ogólnej

 

lek. Dariusz Orczykowski

Specjalista Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej

 

lek. Andrzej Iwaniuk

Specjalista Ginekologii Onkologicznej, Specjalista Położnictwa i Ginekologii

 

dr n. med. Ahmed El-Mallul (PhD)

Specjalista Chirurgii Ogólnej

 

Łukasz Martyniuk

Specjalista Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Onkologicznej

 

dr n. med. Wojciech Prażmo

Specjalista Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Onkologicznej

 

lek. Ewa Pyrka

Specjalista Endokrynolog i Specjalista Chorób Wewnętrznych

 

dr n. med. Dobrosława Sikora-Szczęśniak

Specjalista Położnictwa i Ginekologii

 

 

 

Blok Operacyjny

 

mgr piel. Iwona Paduch

Specjalista Pielęgniarstwa Operacyjnego

Pielęgniarka Koordynująca Bloku Operacyjnego

 

 

 

Kliniczny Oddział Chemioterapii

 

prof. nadzw. dr hab. n. med. Tadeusz Pieńkowski

Kierownik Klinicznego Oddziału Chemioterapii,

Kierownik Breast Cancer Unit w Radomskim Centrum Onkologii, Kierownik Kliniki Chorób Piersi CMKP przy Radomskim Centrum Onkologii, Profesor CMKP

Specjalista Onkologii Klinicznej, Specjalista Chemioterapii Nowotworów i Specjalista Chorób Wewnętrznych

 

 

 

mgr piel. Magdalena Sygocka

Pielęgniarka Koordynująca Klinicznego Oddziału Chemioterapii

 

 

 

Zespół lekarski

 

dr n. med. Robert Wiraszka

Specjalista Onkologii Klinicznej

Specjalista Chemioterapii Nowotworów i Onkologii Klinicznej

 

lek. Marta Frąckowiak

Specjalista Onkologii Klinicznej

 

lek. Mariusz Korzeniowski

Specjalista Onkologii Klinicznej i Chorób Płuc

 

lek. Krzysztof Piętak

Specjalista Onkologii Klinicznej

 

lek. Paweł Stelmasiak

Specjalista Onkologii Klinicznej

 

lek. Urszula Taras

Specjalista Onkologii Klinicznej

 

lek. Violetta Trąbińska

Specjalista Onkologii Klinicznej, Chemioterapii Nowotworów i Chorób Wewnętrznych

 

dr n. med. Katarzyna Szydłowska-Pazera

Specjalista Onkologii Klinicznej

 

lek. Krzysztof Ostaszewski

Specjalista Onkologii Klinicznej

 

dr hab. n. med. Ludmiła Grzybowska-Szatkowska

Specjalista Onkologii Klinicznej, Chemioterapii Nowotworów, Chorób Wewnętrznych i Radioterapii Onkologicznej

 

lek. Iwona Drab-Mazur

Specjalista Onkologii Klinicznej

 

 

 

Kliniczny Oddział Radioterapii

 

dr n. med. Jarosław Łyczek

P.O. Kierownika Klinicznego Oddziału Radioterapii Onkologicznej Radomskiego Centrum Onkologii

Specjalista Radioterapii Onkologicznej, Kierownik pracowni brachyterapii

 

mgr piel. Danuta Kukawka

Specjalista Pielęgniarstwa Onkologicznego

Pielęgniarka Koordynująca Klinicznego Oddziału Radioterapii

 

 

 

Zespół lekarski

 

dr hab. n. med. prof. UTH Radom Joanna Jońska – Gmyrek

Specjalista Radioterapii Onkologicznej, Specjalista Onkologii Klinicznej

 

Sebastian Fiszkiewicz

Kierownik Techników w zakładzie Radioterapii, Technik Radioterapii

 

prof. dr hab. n. med. Jacek Fijuth

Konsultant ds. Radioterapii w Radomskim Centrum Onkologii

 

lek. Jacek Ciupis

Specjalista Radioterapii Onkologicznej

 

lek. Łukasz Graczyk

Specjalista Radioterapii Onkologicznej

 

dr n. med. Emilia Jesień – Lewandowicz

Specjalista Radioterapii Onkologicznej

 

dr n. med. Robert Bibik

Specjalista Radioterapii Onkologicznej

 

dr n. med. Jarosław Łyczek

Specjalista Radioterapii Onkologicznej, Kierownik pracowni brachyterapii

 

lek. Jakub Bajer

Specjalista Radioterapii Onkologicznej

 

lek. Michał Szyburski

Specjalista Radioterapii Onkologicznej

 

lek. Antoni Woźniak

Specjalista Radioterapii Onkologicznej

 

lek. Marta Żgutowicz-Misiowiec

Specjalista Chorób Wewnętrznych I Gastroenterologii

 

lek. Ireneusz Orzechowski

Specjalista Chorób Wewnętrznych

 

lek. Mirosław Kolbusz

Specjalista Radioterapii Onkologicznej

 

lek. Łukasz Waligóra

w trakcie odbywania specjalizacji z radioterapii onkologicznej

 

 

 

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

 

lek. Joanna Armentowicz – Munik

Kierownik Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Radomskiego Centrum Onkologii

 

 

 

mgr piel. Anna Jagiełła

Specjalista Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki

Specjalista Pielęgniarstwa Onkologicznego

Pielęgniarka Koordynująca Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii

 

 

 

Zespół lekarski

 

lek. Dawid Czerwiński

Specjalista Anestezjologii i Intensywnej Terapii

 

lek. Dorota Linek

Specjalista Anestezjologii i Intensywnej Terapii

 

lek. Oksana Frankowska

Specjalista Anestezjologii i Intensywnej Terapii

 

lek. Katarzyna Jaszczyk – Lis

Specjalista Anestezjologii i Intensywnej Terapii

 

lek. Katarzyna Fit

Specjalista Anestezjologii i Intensywnej Terapii

 

lek. Agnieszka Jurkowska

Specjalista Anestezjologii i Intensywnej Terapii

 

 

Zespół Diagnostyki Obrazowej

 

Dr n. med. Małgorzata Kiraga

Kierownik Zakładu Diagnostyki Obrazowej RCO

Specjalista Radiologii i Diagnostyki Obrazowej

 

 

Zespół lekarski

 

dr n. med. Jacek Lesiak

Specjalista Medycyny Nuklearnej

 

dr n. med. Anna Gumińska

Specjalista Medycyny Nuklearnej

 

dr n. med. Jarosław Więckowski

Specjalista Radiodiagnostyki

 

lek. Tomasz Łęgowik

Specjalista Radiologii i Diagnostyki Obrazowej

 

lek. Anna Petelska

Specjalista Radiologii i Diagnostyki Obrazowej

 

lek. Anna Piłat – Mikoś

Specjalista Radiologii i Diagnostyki Obrazowej

 

lek. Anna Pułka

Specjalista Radiologii i Diagnostyki Obrazowej

 

lek. Justyna Rębiś – Woźniak

Specjalista Radiologii i Diagnostyki Obrazowej

 

lek. Anna Smelcerz

Specjalista Radiologii i Diagnostyki Obrazowej

 

lek. Agata Źrebiec – Kozera

Specjalista Radiologii i Diagnostyki Obrazowej

 

lek. Agnieszka Pierzchała

Specjalista Radiodiagnostyki

 

lek. Ewelina Zuba

Specjalista Radiologii i Diagnostyki Obrazowej

 

lek. Mariusz Lipiec

 

lek. Dominika Nosal

 

lek. Piotr Stefaniuk

 

 

 

Pracownia Endoskopii

 

lek. Grzegorz Wrzosek

Specjalista Chirurgii Ogólnej

Kierownik Pracowni Endoskopii

 

 

 

mgr piel. Anna Rudnicka

Pielęgniarka Koordynująca Pracownią Endoskopii

Specjalista Pielęgniarstwa Onkologicznego i Operacyjnego

 

 

 

lek. Jacek Albiński

Specjalista Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej

 

lek. Stanisław Kozak

Specjalista Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej

 

lek. Piotr Nóżka

Specjalista Chirurgii Ogólnej

 

lek. Jerzy Patakiewicz

Specjalista Chirurgii Ogólnej

 

lek. Wojciech Tynecki

Specjalista Gastroenterologii

 

lek. Agata Wojteczek

Specjalista Anestezjologii i Intensywnej Terapii

 

lek. Hanna Zimnicka

Specjalista Anestezjologii i Intensywnej Terapii

 

 

 

Poradnie Specjalistyczne

 

mgr piel. Anna Robak

Specjalista Pielęgniarstwa Onkologicznego

Pielęgniarka Koordynująca w Zespole Poradni

 

 

dr hab. n. med. Tadeusz Orłowski

Specjalista Chirurgii Ogólnej, Specjalista Chirurgii Klatki Piersiowej, Specjalista Transplantologii Klinicznej

 

dr n. med. i n. o zdr. Andrzej Borysowicz

Specjalista Neurologii

 

lek. Jarosław Dobielski

Specjalista Chorób Płuc

 

lek. Agnieszka Hernik

Specjalista Internista i Nefrolog

 

lek. Jolanta Kwiecień

Specjalista Kardiolog

 

lek. Maria Matuszkiewicz- Kotas

Specjalista Otolaryngologii

 

dr n. med. Jarosław Rydzek

Specjalista Chorób Wewnętrznych i Kardiologii

 

lek. Beata Szymańska

Specjalista Internista Nefrolog

 

lek. Małgorzata Sobieraj-Maciąg

Specjalista Neurologii (I i II stopnia)

 

 

Specjaliści

mgr Katarzyna Binkiewicz

Psychoonkolog

 

Agata Chruślak 

Dietetyk

 

Patrycja Świerk 

Dietetyk

 

mgr Paulina Kolbus 

Fizjoterapeuta

 

mgr Sylwia Marciniak 

Fizjoterapeuta

 

 

Translate »
Skip to content