Personel medyczny

Kliniczny Oddział Chirurgii Onkologicznej

Dr Wojciech Majchrzak

Kierownik Klinicznego Oddziału Chirurgii Onkologicznej Radomskiego Centrum Onkologii

Specjalista Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej

 

mgr piel. Ewa Kopciał

Specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego

Pielęgniarka Koordynująca Oddziału Chirurgii Onkologicznej

 

Zespół lekarski

dr n. med. Grzegorz Szczęśniak

Specjalista Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej

dr n. med. Jerzy Kuśnierz

Specjalista Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej

lek. Jacek Sobaszek

Specjalista Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologii

dr n. med. Andrzej Lorek

Specjalista Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej

dr n. med. Jarosław Grzeszczyk

Specjalista Ginekologii Onkologicznej, Specjalista Położnictwa i Ginekologii

dr hab. n. med. Piotr Sobiczewski

Specjalista Ginekologii Onkologicznej, Specjalista Położnictwa i Ginekologii

lek. Justyna Lipiec

Specjalista Chirurgii Ogólnej

lek. Dariusz Orczykowski

Specjalista Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej

lek. Andrzej Iwaniuk

Specjalista Ginekologii Onkologicznej
lek. Rafał Głuszko

Specjalista Chirurgii Ogólnej

 

Kliniczny oddział chemioterapii

prof. dr hab. n. med. Tadeusz Pieńkowski

Kierujący Oddziałem Onkologii Klinicznej, kierownik Breast Cancer Unit, profesor CMKP

 

mgr piel. Magdalena Sygocka

Pielęgniarka koordynująca Klinicznego Oddziału Chemioterapii

 

Zespół lekarski

dr n. med. Robert Wiraszka

Specjalista Onkologii Klinicznej

lek. Marta Frąckowiak

Specjalista Onkologii Klinicznej

lek. Mariusz Korzeniowski

Specjalista Onkologii Klinicznej

lek. Krzysztof Piętak

Specjalista Onkologii Klinicznej

lek. Paweł Stelmasiak

Specjalista Onkologii Klinicznej

lek. Urszula Taras

Specjalista Onkologii Klinicznej

lek. Violetta Trąbińska

Specjalista Onkologii Klinicznej

 

Kliniczny oddział radioterapii

dr hab. n. med. prof. UTH Radom Joanna Jońska – Gmyrek

Specjalista Radioterapii Onkologicznej, Specjalista Onkologii Klinicznej

 

mgr piel. Danuta Kukawka

Specjalista pielęgniarstwa onkologicznego

Pielęgniarka Koordynująca

 

Zespół lekarski

dr n. med. Andrzej Radkowski

Specjalista Radioterapii Onkologicznej

prof. dr hab. n. med. Jacek Fijuth

Konsultant ds. radioterapii w Radomskim Centrum Onkologii

lek. Jacek Ciupis

Specjalista Radioterapii Onkologicznej

lek. Łukasz Graczyk

Specjalista Radioterapii Onkologicznej

dr n. med. Emilia Jesień – Lewandowicz

Specjalista Radioterapii Onkologicznej

lek. Robert Matys

Specjalista Radioterapii Onkologicznej

dr n. med. Robert Bibik

Specjalista Radioterapii Onkologicznej

 

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

lek. Joanna Armentowicz – Munik

kierująca Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii Radomskiego Centrum Onkologii

 

mgr piel. Anna Jagiełła

Specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki

Specjalista pielęgniarstwa onkologicznego

pielęgniarka koordynująca Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii

 

Zespół lekarski

lek. Dawid Czerwiński

specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

lek. Dorota Linek

specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

lek. Oksana Frankowska

specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

lek. Katarzyna Jaszczyk – Lis

specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

 lek. Katarzyna Fit

specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

 

Zakład diagnostyki obrazowej

mgr piel. Anna Robak
Specjalista pielęgniarstwa onkologicznego
pielęgniarka koordynująca Zakładu Diagnostyki Obrazowej

Blok Operacyjny

mgr piel. Iwona Paduch
Specjalista pielęgniarstwa operacyjnego
pielęgniarka koordynująca Bloku Operacyjnego

Translate »
Skip to content