Praca

Radomskie Centrum Onkologii z siedzibą w Radomiu przy ul. Uniwersyteckiej 6 a zaprasza do rekrutacji na stanowisko Pracownik socjalny.

Kogo potrzebujemy:

 • osoby posiadającej dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych lub mającej ukończone studia wyższe na kierunku praca socjalna albo w zakresie pracy socjalnej lub
 • posiadającej do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończone studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z wymienionych kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub

Kategoria : PracaLuty 15, 2024

Radomskie Centrum Onkologii z siedzibą w Radomiu przy ul. Uniwersyteckiej 6a, podejmie współpracę z Fizykiem

Kogo potrzebujemy:

 • osoby, która posiada ukończone studia wyższe na kierunku Fizyka medyczna lub będącej w trakcie ich realizacji
 • otwartej na zmiany i nowe możliwości
 • dokładnej i precyzyjnej w działaniu

Kluczowe zadania:

 • udział w pomiarach dozymetrycznych wiązek terapeutycznych promieniowania (akceleratory, HDR) przewidzianych przez aktualnie obowiązujące przepis

Kategoria : PracaStyczeń 30, 2024

Radomskie Centrum Onkologii z siedzibą w Radomiu przy ul. Uniwersyteckiej 6a, podejmie współpracę ze Specjalistą Fizyki Medycznej

Kogo potrzebujemy:

 • osoby, która posiada tytuł specjalisty w dziedzinie Fizyka medyczna
 • może pochwalić się wiedzą z zakresu dozymetrii i planowania leczenia

Kluczowe zadania:

 • udział w pomiarach dozymetrycznych wiązek terapeutycznych promieniowania (akceleratory, HDR) przewidzianych przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa oraz zgodnie z zaleceniami producenta

Kategoria : PracaStyczeń 30, 2024

Radomskie Centrum Onkologii z siedzibą w Radomiu przy ul. Uniwersyteckiej 6a, podejmie współpracę LEKARZEM NEUROLOGIEM.

Oczekiwania:

 • aktualne prawo wykonywania zawodu,
 • posiadanie tytułu specjalisty w zakresie neurologii,
 • zapewnienie odpowiedniej jakości świadczeń zdrowotnych,
 • szeroko rozbudowane umiejętności interpersonalne,
 • dbałość o wys

Kategoria : PracaStyczeń 8, 2024

Radomskie Centrum Onkologii z siedzibą w Radomiu przy ul. Uniwersyteckiej 6a, podejmie współpracę z LEKARZEM INTERNISTĄ I LEKARZEM SPECJALISTĄ Z ZAKRESU NEFROLOGII   Oczekiwania:

 • aktualne prawo wykonywania zawodu,
 • posiadanie tytułu specjalisty w co najmniej jednej z wymienionych dziedzin medycyny,
 • zapewnienie odpowiedniej jakości świadczeń zdrowotnych,
 • szeroko rozbudowane umiejętności interpersonalne,
 • dbałość o wysokie standardy medyczne w placówce.

  Zakres zadań:

 • stały nadzór internistyczny nad pacjentami hospitalizowanymi w Oddziałach,
 • regularne planowanie, diagnostyka i monitorowanie leczenia chorych,
 • udzielanie konsultacji stacjonarnie,
 • kierowanie pacjenta na dalsze badania laboratoryjne oraz specjalistyczne,
 • prowadzenie dokumentacji lekarskiej.

  Oferujemy:

 • indywidualnie dopasowaną formę i atrakcyjne warunki zatrudnienia,
 • udział w ciekawych programach edukacyjnych oraz projektach badawczo-rozwojowych,
 • możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego na korzystnych warunkach,
 • przyjazne i komfortowe warunki pracy w oparciu o nowoczesne standardy leczenia.

  Osoby zainteresowane pracą w Ra

Kategoria : PracaGrudzień 18, 2023

Radomskie Centrum Onkologii z siedzibą w Radomiu przy ul. Uniwersyteckiej 6 a, podejmie współpracę z LEKARZEM – SPECJALISTĄ MEDYCYNY RODZINNEJ, SPECJALISTĄ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH LUB KARDIOLOGIEM   Oczekiwania:

 • aktualne prawo wykonywania zawodu,
 • posiadanie tytułu specjalisty w co najmniej jednej z trzech wymienionych dziedzin medycyny,
 • umiejętność kreowania dobrych relacji z pacjentami,
 • zapewnienie odpowiedniej jakości świadczeń zdrowotnych w ramach Oddziału Radioterapii.

  Zakres zadań:

 • opieka nad pacjentem, w tym profilaktyka, diagnozowanie, leczenie chorób narządów wewnętrznych,
 • przyjęcie pacjenta, zlecenia podania leków, wypisy, wystawianie recept oraz zwolnień lekarskich,
 • prowadzenie dokumentacji medycznej,
 • planowanie i konkretyzacja postępowania diagnostyczno – leczniczego.

  Oferujemy:

 • indywidualnie dopasowaną formę i atrakcyjne warunki zatrudnienia,
 • udział w ciekawych programach edukacyjnych oraz projektach badawczo-rozwojowych,
 • możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego na korzystnych warunkach,
 • przyjazne i komfortowe warunki pracy w gronie doświadczonego personelu.

    Osoby zainteresowane pracą w Radomskim Centrum Onkologii prosimy o przesłanie CV drogą elektr

Kategoria : PracaMaj 17, 2023

Radomskie Centrum Onkologii z siedzibą w Radomiu przy ul. Uniwersyteckiej 6 a, podejmie współpracę z LEKARZAMI :

 • SPECJALISTĄ CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ,
 • SPECJALISTĄ ONKOLOGII KLINICZNEJ,
 • GINEKOLOGIEM ONKOLOGIEM,
 • ORAZ GASTROENTEROLOGIEM.

  Oczekiwania:

 • aktualne prawo wykonywania zawodu,
 • posiadanie tytułu specjalisty w co najmniej jednej z wymienionych dziedzin medycyny,
 • lub posiadanie specjalizacji z zakresu chirurgii ogólnej,
 • umiejętność kreowania dobrych relacji z pacjentami,
 • zapewnienie odpowiedniej jakości świadczeń zdrowotnych.

  Zakres zadań:

 • badanie chirurgiczne chorych, podmiotowe i przedmiotowe, w celu ustalenia rozpoznania lub kontroli i oceny stanu zdrowia w ramach Oddziału Chirurgii Onkologicznej,
 • opieka nad pacjentem, w tym profilaktyka, diagnozowanie w ramach Oddziału Onkologicznego oraz Poradni,
 • leczenie operacyjne z zakresu ginekologii onkologicznej, przeprowadzanie konsultacji u pacjentów ze schorzeniami ginekologiczno – onkologicznymi,
 • wykonywanie gastroskopii oraz kolonoskopii w ramach Pracowni Endoskopii,
 • ustalanie wskazań do leczenia i współdziałanie z innymi specjalnościami w leczeniu skojarzonym choroby nowotworowej,
 • prowadzenie dokumentacji medycznej.

 

Kategoria : PracaMaj 17, 2023
Translate »
Skip to content