Praca

Radomskie Centrum Onkologii z siedzibą w Radomiu przy ul. Uniwersyteckiej 6 a, podejmie współpracę z LEKARZEM – SPECJALISTĄ MEDYCYNY RODZINNEJ, SPECJALISTĄ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH LUB KARDIOLOGIEM   Oczekiwania:

 • aktualne prawo wykonywania zawodu,
 • posiadanie tytułu specjalisty w co najmniej jednej z trzech wymienionych dziedzin medycyny,
 • umiejętność kreowania dobrych relacji z pacjentami,
 • zapewnienie odpowiedniej jakości świadczeń zdrowotnych w ramach Oddziału Radioterapii.

  Zakres zadań:

 • opieka nad pacjentem, w tym profilaktyka, diagnozowanie, leczenie chorób narządów wewnętrznych,
 • przyjęcie pacjenta, zlecenia podania leków, wypisy, wystawianie recept oraz zwolnień lekarskich,
 • prowadzenie dokumentacji medycznej,
 • planowanie i konkretyzacja postępowania diagnostyczno – leczniczego.

  Oferujemy:

 • indywidualnie dopasowaną formę i atrakcyjne warunki zatrudnienia,
 • udział w ciekawych programach edukacyjnych oraz projektach badawczo-rozwojowych,
 • możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego na korzystnych warunkach,
 • przyjazne i komfortowe warunki pracy w gronie doświadczonego personelu.

    Osoby zainteresowane pracą w Radomskim Centrum Onkologii prosimy o przesłanie CV drogą elektr

Kategoria : PracaMarzec 30, 2022

Radomskie Centrum Onkologii z siedzibą w Radomiu przy ul. Uniwersyteckiej 6 a, w związku z planem uruchomienia przychodni POZ na terenie Radomia, zatrudni lekarzy bez specjalizacji oraz  lekarzy specjalistów w następujących dziedzinach: – medycyna rodzinna, – choroby wewnętrzne, – pediatria, – oraz innych lekarzy specjalizujących się w kardiologii, wykonywaniu badań USG, ginekologii lub dermatologii.   Oczekiwania:

 • posiadanie tytułu specjalisty w danej dziedzinie,
 • posiadanie nieograniczonego czasowo prawa wykonywania zawodu lekarza,
 • szeroko rozbudowane umiejętności interpersonalne,
 • zapewnienie odpowiedniej jakości świadczeń zdrowotnych.

  Zakres zadań:

 • zapewnienie profilaktycznej opieki zdrowotnej oraz promocji zdrowia,
 • ustalanie priorytetów zdrowotnych oraz wdrażanie działań profilaktycznych,
 • planowanie i konkretyzacja postępowania diagnostyczno – leczniczego,
 • wydawanie skierowań na realizację zabiegów i procedur medycznych,
 • wystawianie zleceń na realizację świadczeń pozostających w zakresie zadań pielęgniarki POZ.

  Oferujemy:

 • indywidualnie dopasowaną formę i atrakcyjne warunki zatrudnienia,
 • zatrudnienie w zespole zaangażowanych, pełnych pasji osób,
 • udział w ciekawych programach edukacyjnych or

Kategoria : Praca | Tags: , , , , Listopad 3, 2021

Radomskie Centrum Onkologii z siedzibą w Radomiu przy ul. Uniwersyteckiej 6 a, wraz z dynamicznym rozwojem Kliniki, ogłasza nabór na nowo utworzone stanowiska PIELĘGNIARSKIE w obrębie czterech strategicznych obszarów:

 • Oddziału szpitalnego,
 • Punktu pobrań,
 • Poradni Lekarza POZ oraz
 • Pracowni Endoskopii.

  Oczekiwania:

 • zdolność rozpoznawania warunków i potrzeb zdrowotnych pacjentów,
 • kształtowanie postaw prozdrowotnych oraz promowanie zdrowego stylu życia,
 • nowatorskie podejście do istoty pielęgniarstwa, gwarantujące możliwość przeprowadzenia skutecznej edukacji oraz zrozumienia pacjenta,
 • przykładne realizowanie przedsięwzięć w oparciu o innowacyjne zasady metodyki projektów,
 • podążanie za najnowocześniejszą wiedzą, popartą badaniami naukowymi, doskonalenie umiejętności,
 • efektywne wykorzystywanie dostępnych zasobów, dzielenie się doświadczeniami oraz pomysłami,
 • umiejętność tworzenia profesjonalnej przestrzeni w relacjach międzyludzkich.

  Oferujemy:

 • indywidualnie dopasowaną formę i atrakcyjne warunki zatrudnienia,
 • wysoki poziom wzajemnego zaufania oraz środowisko wspierające kreatywność,
 • udział w ciekawych programach edukacyjnych oraz projektach badawczo-rozwojowych,
 • pracę

Kategoria : PracaWrzesień 9, 2021

Radomskie Centrum Onkologii z siedzibą w Radomiu przy ul. Uniwersyteckiej 6 a, w związku z planem uruchomienia nowej placówki POZ na terenie Radomia, zatrudni PIELĘGNIARKĘ.   Oczekiwania:

 • posiadanie tytułu zawodowego magistra pielęgniarstwa albo
 • kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, pediatrycznego, środowiskowego bądź opieki długoterminowej,
 • posiadanie kursu specjalistycznego w zakresie „Szczepień ochronnych” oraz w zakresie „Wykonania i interpretacji zapisu EKG” ,
 • mile widziane szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, pediatrycznego, środowiskowego bądź opieki długoterminowej.
 • dbałość o wysokie standardy medyczne w placówce,
 • umiejętność nawiązywania kontaktów,
 • innowacyjne i nowatorskie podejście do realizowanych projektów,
 • zaangażowanie w promocję zdrowia oraz otwartość na nowe wyzwania,

  Zakres zadań:

 • planowanie i realizowanie kompleksowej opieki pielęgniarskiej,
 • rozpoznawanie warunków i potrzeb zdrowotnych pacjentów,
 • profilaktyka chorób, świadczeń pielęgnacyjnych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych,
 • kształtowanie świadomości prozdrowotnej.

  Oferujemy:

 • indywidualnie dopasowaną formę i atrakcyjne waru

Kategoria : PracaSierpień 18, 2021

Radomskie Centrum Onkologii z siedzibą w Radomiu przy ul. Uniwersyteckiej 6 a, w związku z planem uruchomienia nowej placówki POZ na terenie Radomia, zatrudni LEKARZA – SPECJALISTĘ MEDYCYNY RODZINNEJ.   Oczekiwania:

 • posiadanie tytułu specjalisty w dziedzinie medycyny rodzinnej albo
 • uczestniczenie w aktualnie odbywającym się szkoleniu specjalizacyjnym z zakresu medycyny rodzinnej,
 • szeroko rozbudowane umiejętności interpersonalne,
 • zapewnienie odpowiedniej jakości świadczeń zdrowotnych.

  Zakres zadań:

 • zapewnienie profilaktycznej opieki zdrowotnej oraz promocji zdrowia,
 • ustalanie priorytetów zdrowotnych oraz wdrażanie działań profilaktycznych,
 • koordynowanie pracą zespołu podstawowej opieki zdrowotnej,
 • planowanie i konkretyzacja postępowania diagnostyczno – leczniczego,
 • wydawanie skierowań na realizację zabiegów i procedur medycznych,
 • wystawianie zleceń na realizację świadczeń pozostających w zakresie zadań pielęgniarki POZ.

  Oferujemy:

 • indywidualnie dopasowaną formę i atrakcyjne warunki zatrudnienia,
 • zatrudnienie w zespole zaangażowanych, pełnych pasji osób,
 • udział w ciekawych programach edukacyjnych oraz projektach badawczo-rozwojowych,
 • możliwość przystąpienia do ubezpieczeni

Kategoria : PracaSierpień 18, 2021

Radomskie Centrum Onkologii z siedzibą w Radomiu przy Uniwersyteckiej 6a zatrudni LEKARZA – SPECJALISTĘ Z ZAKRESU ENDOKRYNOLOGII Praca dodatkowa. Zapewniamy:

 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • udział w ciekawych projektach,
 • bardzo dobre warunki pracy w dynamicznie rozwijającym się Szpitalu onkologicznym.

Osoby zainteresowane pracą w Radomskim Centrum Onkologii prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego mailem na adres: rekrutacja@onkologiaradom.pl wpisując w tytule wiadomości nazwę stanowiska. Zastrzegamy prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Prosimy o załączenie poniższej klauzuli: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) oraz zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2018 r. poz. 1000″.

Kategoria : PracaGrudzień 10, 2020

Radomskie Centrum Onkologii z siedzibą w Radomiu przy Uniwersyteckiej 6a zatrudni LEKARZA – SPECJALISTĘ ONKOLOGII KLINICZNEJ. Zapewniamy:

 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • udział w ciekawych projektach,
 • bardzo dobre warunki pracy w dynamicznie rozwijającym się Szpitalu onkologicznym.

Osoby zainteresowane pracą w Radomskim Centrum Onkologii prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego mailem na adres: rekrutacja@onkologiaradom.pl wpisując w tytule wiadomości nazwę stanowiska. Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Prosimy o załączenie poniższej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) oraz zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2018 r. poz. 1000″.

Kategoria : PracaLuty 12, 2020
Translate »
Skip to content

Prośba o kontakt


Potrzebujesz więcej informacji?
Oddzwonimy do Ciebie

Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Kliniki Neuroradiochirurgii Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Górskiego 6/92, 00-033 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000269438, posiadająca NIP: 5252382245, REGON: 140794224. Dane wpisane w formularzu będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie zgodnie z regulaminem