Leczenie szpitalne
Diagnostyka
Poradnie specjalistyczne
Przygotowanie do badań
Protonoterapia

 

programy unijne-01

 

Nierefundowana przez NFZ terapia protonowa u dorosłych pacjentów w  Centrum Cyklotronowym Bronowice  – IFJ PAN
Radomskie Centrum Onkologii jest operatorem medycznym w zakresie protonoterapii nierefundowanej przez NFZ u dorosłych pacjentów w Centrum Cyklotronowym Bronowice (CCB – IFJ PAN) w Krakowie. Centrum to jest jedynym ośrodkiem w Polsce i w Europie środkowowschodniej, w którym pacjenci mogą poddać się protonoterapii. Posiada ono dwa stanowiska gantry, na których możliwe jest wykorzystanie skanującej wiązki protonowej do radioterapii nowotworów. Radioterapia protonowa jest obecnie jedną z najbardziej zaawansowanych i precyzyjnych technik teleradioterapii wykorzystujących promieniowanie jonizujące. Główną zaletą protonoterapii jest możliwość precyzyjnego dostarczenia wysokich dawek promieniowania do zmian nowot

Kategoria : Aktualności, Strona GłównaStyczeń 9, 2020

Radomskie Centrum Onkologii realizuje Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych. Zapraszamy na bezpłatną kolonoskopię:

  • osoby w wieku 50–65 lat, które nie miały wykonywanego badania kolonoskopii w ciągu ostatnich 10 lat,
  • osoby w wieku 40–49 lat które mają krewnego pierwszego stopnia ( rodzice, rodzeństwo), u którego wykryto raka jelita grubego,
  • osoby w wieku 25–49 lat z rodziny z zespołem Lyncha. W tej grupie osób konieczne jest potwierdzenie rozpoznania przynależności do rodziny z zespołem Lyncha z poradni genetycznej na podstawie spełnienia tzw. kryteriów amsterdamskich i ewentualnego badania genetycznego. Program finansuje tylko pierwsze badanie w tej grupie osób. Następne badania nadzorcze – powinny być finansowane z innych źródeł.

Członkowie takiej rodziny powinny mieć powtarzane kolonoskopie nadzorcze co 2-3 lata, chyba, że badanie genetyczne wskaże, że u danej osoby nie m

Kategoria : Aktualności, Strona GłównaListopad 22, 2019

tomografia_rezonans Radomskie Centrum Onkologii realizuje umowę z NFZ w zakresie tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego. Zapisy odbywają się na podstawie skierowania od lekarza specjalisty wystawionego podczas wizyty na NFZ.    

Kategoria : Aktualności, Strona GłównaListopad 15, 2019

Radomskie Centrum Onkologii prowadzi Program Profilaktyki Raka Piersi. Zapraszamy  Panie w wieku 50-69 lat na bezpłatną  mammografię. Czekamy na Panie, które nie miały wykonywanej mammografii w ciągu ostatnich 2 lat. Na badania prowadzone są zapisy pod numerem telefonu 48 377 90 20. Na badanie pacjentki powinny zabrać ze sobą dowód osobisty oraz wynik poprzedniego badania (jeśli to możliwe, na płycie). RCO plakat mammografia_2

Kategoria : Aktualności, Strona Główna | Tags: , , Styczeń 8, 2018