Innowacja

Radomskie Centrum Onkologii jest jednym z najnowocześniejszych szpitali onkologicznych w Polsce, posiadamy nowoczesny sprzęt do diagnostyki i leczenia.

Placówka jest przygotowana do prowadzenia diagnostyki onkologicznej oraz skojarzonego leczenia. Wykonujemy pełną diagnostykę badań obrazowych, PET-CT, endoskopii, jak również badań molekularnych, pozwalających na ustalenie optymalnego i kompleksowego leczenia nowotworów.
 
Posiadamy jedną z najnowocześniejszych w kraju aptek szpitalnych, własne laboratorium z nowoczesną diagnostyką.
 
Wykonujemy badania bakteriologiczne, serologiczne, mikrobiologiczne, markery nowotworowe, profilaktyczne, genetyczne oraz analityki ogólnej.

 

 

Translate »
Skip to content