Dla sponsora

Sponsor zainteresowany przeprowadzeniem badania klinicznego w Radomskim Centrum Onkologii powinien złożyć wniosek o prowadzenie badania klinicznego- zgodnie z formularzem i przesłanie go na adres: badaniakliniczne@onkologiaradom.pl

 

Do rozpoczęcia negocjacji i zawarcia umowy potrzebne są następujące dokumenty:

 

 • protokół badania- streszczenie w języku polskim,
 • flow chart- w języku polskim
 • aktualny odpis z KRS lub jego odpowiednik, odnoszący się do Sponsora/Zleceniodawcy
 • polisa ubezpieczeniowa Sponsora/Badacza
 • pełnomocnictwo od Sponsora dla CRO do reprezentowania firmy
 • zgoda Komisji Bioetycznej
 • propozycja budżetu badania
 • umowa trójstronna- projekt
 • opłata wdrożeniowa 3000zł (przed przystąpieniem do negocjacji)

 

Wypełniony przez Sponsora/CRO formularz zgłoszeniowy badania.

 

Umowa

 

 1. W szpitalu zawierane są jedynie umowy trójstronne. W celu rozpoczęcia negocjacji, warunków umowy i budżetu należy skontaktować się z działem badań klinicznych.
 2. Dział badań klinicznych rozpoczyna negocjacje po otrzymaniu wszystkich w/w dokumentów i opłacie wdrożeniowej.
 3. Umowa o przeprowadzeniu badania klinicznego uwzględnia pobierane przez Szpital opłaty:

 

 • opłata wdrożeniowa 3000zł
 • opłata farmaceutyczna 3000zł
 • opłata archiwizacyjna 3000zł

 

4. Wydrukowaną, niezbędną ilość egzemplarzy finalnej umowy trójstronnej Sponsor dostarcza do działu badań klinicznych celem podpisania przez pozostałe strony.

Translate »
Skip to content