Regulamin pobytu Pacjenta na oddziale

1. Pacjent ma prawo do indywidualnego traktowania z należytą troską i starannością oraz do leczenia z zasadami wiedzy medycznej i z użyciem aparatury szpitalnej.
2. Pacjentowi nie wolno opuszczać oddziału i szpitala bez wiedzy personelu medycznego.
3. Pacjent powinien stosować się do indywidualnych zaleceń lekarza i pielęgniarki w zakresie diagnostyki, leczenia i pielęgnacji, w tym diety.
4. Do dyspozycji pacjentów oddziału pozostają:
• indywidualne szafki zamykane na klucz (klucz otrzymuje pacjent przy przyjęciu i zwraca w dniu wypisu),
• kuchenka oddziałowa z możliwością zagotowania wody w czajniku elektrycznym, lodówka do przechowywania żywności (prosimy o zapakowanie w foliową torbę i podpisanie pozostawianych produktów).
5. Szpital nie odpowiada za rzeczy pozostawione przez pacjenta poza depozytem szpitalnym.
6. Pacjent przebywający w oddziale ma obowiązek szanować własność szpitala i innych pacjentów.
7. W oddziale obowiązuje cisza nocna w godzinach: 22.00 – 6.00.
8. Zalecane godziny odwiedzin to 10:00-20:00. Prosimy o nie wprowadzanie na oddział dzieci do 10 lat, wózków dziecięcych ani zwierząt.
9. Pacjent jest zobowiązany do szanowania godności, intymności i przekonań innych osób przebywających na oddziale, w tym personelu medycznego.
10. Na terenie szpitala obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, przyjmowania środków psychoaktywnych niezaleconych przez lekarza, spożywania alkoholu i uprawiania gier hazardowych.
11. Nie wolno zmieniać ustawień urządzeń szpitalnych, w tym aparatury medycznej, instalacji elektrycznych, gazowych, wentylacyjnych i grzewczych, dozowników do tlenu.
12. Nie wolno używać własnych urządzeń elektrycznych bez zgody i wiedzy personelu pielęgniarskiego.
13. Pacjent może zostać wypisany ze szpitala:
• na własne żądanie;
• gdy w sposób rażący narusza porządek, a nie zachodzi obawa, iż wypis może spowodować bezpośrednie zagrożenie życia bądź zdrowia pacjenta.

Regulamin wprowadzono dla dobra pacjentów.
Wszelkie pytania i prośby o pomoc prosimy kierować do personelu medycznego szpitala.

Zapoznałem/łam się z regulaminem i zobowiązuję się do jego przestrzegania.
Data ………………… Czytelny podpis ……………………………………………………

Kategoria : Aktualności | Tags: , Lipiec 15, 2016
Translate »
Skip to content

Prośba o kontakt


Potrzebujesz więcej informacji?
Oddzwonimy do Ciebie

Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Kliniki Neuroradiochirurgii Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Górskiego 6/92, 00-033 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000269438, posiadająca NIP: 5252382245, REGON: 140794224. Dane wpisane w formularzu będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie zgodnie z regulaminem