Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Kierownik

lek. med. Joanna Armentowicz – Munik

kierująca Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii Radomskiego Centrum Onkologii

 

mgr. Anna Jagiełła

pielęgniarka koordynująca Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Zespół lekarski

lek. med. Dawid Czerwiński

specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

 

lek. med. Dorota Linek

specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

 

lek. med. Oksana Frankowska

specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

 

lek. med. Katarzyna Jaszczyk – Lis

specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

 

 

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii jest położony w bezpośrednim sąsiedztwie Oddziału Chirurgii Onkologicznej i ściśle z nim współpracuje.

Do zadań Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii należy znieczulanie pacjentów w trakcie zabiegów operacyjnych i aplikacji wewnątrzjamowych, leczenie pacjentów hospitalizowanych, znajdujących się w stanie bezpośredniego zagrożenia życia lub wymagających monitorowania i podtrzymywania podstawowych funkcji życiowych.

Lekarze anestezjolodzy pełnią opiekę anestezjologiczną i pooperacyjną pacjentów leczonych chirurgicznie.