Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Kierownik

lek. Joanna Armentowicz – Munik

kierująca Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii Radomskiego Centrum Onkologii

 

mgr Anna Jagiełła

pielęgniarka koordynująca Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Zespół lekarski

lek. Dawid Czerwiński

specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

 

lek. Dorota Linek

specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

 

lek. Oksana Frankowska

specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

 

lek. Katarzyna Jaszczyk – Lis

specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

 

lek. Katarzyna Fit

specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

 

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii jest położony w bezpośrednim sąsiedztwie Oddziału Chirurgii Onkologicznej i ściśle z nim współpracuje.
Do zadań Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii należy znieczulanie pacjentów w trakcie zabiegów operacyjnych i aplikacji wewnątrzjamowych i leczenie pacjentów hospitalizowanych.
Jest to Oddział dla pacjentów wymagających intensywnej terapii, zarówno w przebiegu choroby nowotworowej, po ciężkich zabiegach onkologicznych, jak i pacjentów z innych oddziałów w trakcie leczenia.
Lekarze anestezjolodzy pełnią opiekę anestezjologiczną i pooperacyjną pacjentów leczonych chirurgicznie.
Oddział jest wyposażony w nowoczesny sprzęt do całodobowego monitorowania parametrów życiowych oraz leczenia pacjentów według najnowszych standardów.

Translate »
Skip to content