Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Kierownik

lek. Joanna Armentowicz – Munik

kierująca Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii Radomskiego Centrum Onkologii

mgr Anna Jagiełła

pielęgniarka koordynująca Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Zespół lekarski

lek. Dawid Czerwiński

specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

lek. Dorota Linek

specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

lek. Oksana Frankowska

specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

lek. Katarzyna Jaszczyk – Lis

specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii jest położony w bezpośrednim sąsiedztwie Oddziału Chirurgii Onkologicznej i ściśle z nim współpracuje.

Do zadań Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii należy znieczulanie pacjentów w trakcie zabiegów operacyjnych i aplikacji wewnątrzjamowych, leczenie pacjentów hospitalizowanych, znajdujących się w stanie bezpośredniego zagrożenia życia lub wymagających monitorowania i podtrzymywania podstawowych funkcji życiowych.

Lekarze anestezjolodzy pełnią opiekę anestezjologiczną i pooperacyjną pacjentów leczonych chirurgicznie.