Oddział Radioterapii

Kierownik

dr n. med. Andrzej Radkowski

Specjalista Radioterapii Onkologicznej

kierujący Oddziałem Radioterapii Radomskiego Centrum Onkologii

 

mgr Danuta Kukawka

Pielęgniarka Koordynująca

Zespół lekarski

dr n. med. Robert Bibik

Specjalista Radioterapii Onkologicznej

 

lek. Jacek Ciupis

Specjalista Radioterapii Onkologicznej

 

lek. Łukasz Graczyk

Specjalista Radioterapii Onkologicznej

 

dr n. med. Emilia Jesień – Lewandowicz

Specjalista Radioterapii Onkologicznej

 

dr n. med. Joanna Jońska – Gmyrek

Specjalista Radioterapii Onkologicznej

 

lek. Robert Matys

Specjalista Radioterapii Onkologicznej

 

lek. Krzysztof Olearski

Specjalista Radioterapii Onkologicznej

 

dr n. med Jerzy Skoczylas

Specjalista Radioterapii Onkologicznej

 

Zakład Radioterapii Radomskiego Centrum Onkologii jest jedną z najmłodszych i najnowocześniejszych placówek tego typu na Mazowszu. Zabezpiecza potrzeby pacjentów z południowego subregionu, którzy dotychczas korzystali z palcówek często oddalonych o blisko 100 km od Radomia.

Wykorzystujemy najnowsze metody leczenia napromienianiem z użyciem źródeł zewnętrznych (teleterapii) jak i brachyterapii. Zakład działa w połączeniu z Oddziałem i Pracownią Brachyterapii.

Obecnie hospitalizujemy do 45 chorych w Oddziale, ale pacjenci mogą korzystać również z Hostelu położonego w centrum miasta, w którym pobyt jest dla chorych bezpłatny. Pacjenci samodzielni korzystają z leczenia w warunkach ambulatoryjnych. Leczenie napromienianem rozpoczynamy bez najmniejszej zwłoki, po wykonaniu koniecznych badań i przygotowaniu planu leczenia.

W Zakładzie i Oddziale Radioterapii RCO zatrudnieni są specjaliści radioterapii onkologicznej, którzy także przyjmują pacjentów w Poradni Onkologicznej według ustalonego grafiku. Zespół stanowi mieszankę doświadczenia i młodości, zaangażowania i empatii.

W trakcie leczenia pacjenci mogą liczyć na wsparcie psychoonkologa, rehahilitację, skuteczne leczenie p/bólowe, żywienie przez i pozajeltowe, konsultacje specjalistów laryngologii, kardiologii, chorób wewnętrznych, neurologii i psychiatrii.

 

Teleterapia

Chorzy leczeni w Zakładzie są napromieniani przy zastosowaniu trójwymiarowych wysokospecjalistycznych technik konformalnych obejmujących niekoplanarne i dynamiczne układy wiązek, indywidualne modyfikowanie ich kształtu oraz modulację intensywności dawki. Zakład posiada 3 przyspieszacze liniowe firmy Electa. Wszystkie aparaty terapeutyczne wyposażone są w systemy radioterapii sterowanej obrazem, zapewniające bezpieczeństwo realizacji i odtwarzalności planu leczenia. System bramkowania oddechowego (ABC – Active Breath Control) pozwala na prowadzenie wysokospecjalistycznych technik napromieniania w lokalizacjach cechujących się znaczną ruchomością oddechową.

 

Stosujemy najbardziej zaawansowane metody napromieniania:

 • Trójwymiarowa radioterapia konformalna (3DCRT)
 • Radioterapia z modulacją intensywności wiązki (IMRT)
 • Radioterapia monitorowana obrazowo (IGRT)
 • Radioterapia wielołukowa VMAT
 • Radioterapia z opcją bramkowania oddechowego (GATING)
 • Śródczaszkowa i pozaczaszkowa radioterapia stereotaktyczna (SRS i SBRT)

 

Brachyterapia

Brachyterapia to również leczenie promieniami ale kontaktowe, polegające na umieszczaniu źródeł promieniowania bezpośrednio w guzie (brachyterapia śródtkankowa) lub w najbliższym jego sąsiedztwie (brachyterapia dojamowa, wewnątrzprzewodowa). Taka metoda leczenia promieniami pozwala na podanie wysokiej dawki promieniowania w zmienionym chorobowo obszarze przy jednoczesnej optymalnej ochronie tkanek zdrowych.

Brachyterapia jest leczeniem miejscowym. Może być stosowana tylko w ściśle określonych sytuacjach klinicznych jako jedyna metoda terapii, a najczęściej stanowi element leczenia skojarzonego z teleradioterapią.

 

W Pracowni Brachyterapii leczenie stosowane jest w następujących wskazaniach klinicznych:

 • nowotwory narządów rodnych (szyjka, trzon, pochwa, srom)
 • nowotwory piersi
 • nowotwory prostaty
 • nowotwory regionu głowy i szyi
 • nowotwory przewodu pokarmowego (przełyk, wpust, drogi żółciowe, trzustka, odbyt)
 • nowotwory dróg oddechowych (tchawica, oskrzela, płuca)
 • nowotwory tkanek miękkich, przestrzeni zaotrzewnowej (mięsaki)
 • nowotwory cewki moczowej
 • keloidy (bliznowce – nieonkologiczne).

 

Stosujemy następujące techniki leczenia:

 • Brachyterapia śródtkankowa z planowaniem 3D pod kontrolą obrazowania (HDR 192Ir)
 • Brachyterapia wewnątrzprzewodowa z planowaniem 3D pod kontrolą obrazowania (HDR 192Ir)
 • Brachyterapia wewnątrzjamowa z planowaniem 3D pod kontrolą obrazowania (HDR 192Ir)
 • Brachyterapia powierzchniowa z planowaniem 3D (HDR 192Ir)

 

Teleterapia chorób nienowotworowych

Teleterapia to także bezpieczna metoda leczenia chorób nienowotworowych.

W wielu przypadkach zastosowanie radioterapii może uchronić pacjenta przed zabiegiem chirurgicznym i znacznie ograniczyć zażywanie leków przeciwbólowych.

 

W Zakładzie i Oddziale Radioterapii RCO leczymy napromienianiem:

 • bolesne zwyrodnienia stawów kolanowych, biodrowych, stawów dłoni i palców
 • zespoły bolesnego barku i łokcia
 • bolesne zapalenia kaletki krętarzowej
 • bolesne zapalenia powięzi piętowej
 • choroba Dupuytrena
 • choroba Ledderhose’a
 • choroba Peyroniego
 • bliznowce
 • naczyniaki kręgosłupa, oponiaki, nerwiaki, gruczolaki
 • kostnienie pozastawowe

 

Regulamin oddziału radioterapii (REGULAMIN)