Ćwiczebna symulacja i ewakuacja – 19 września 2022

W dniu 19 września 2022 roku odbyła się ćwiczebna symulacja i ewakuacja na wypadek zdarzeń masowych i katastrof z powodu zagrożenia pożarowego na terenie szpitala Radomskiego Centrum Onkologii.

Akcja została zorganizowana przez Kliniki Neroradiochirurgii Sp. z o.o. Ćwiczenia symulacyjne przeprowadzone zostały w poradniach specjalistycznych na parterze budynku oraz na Oddziale onkologicznym usytuowanym na I piętrze oraz na poziomie -1 szpitala. Ćwiczenia miały na celu sprawdzenie wprowadzonego Planu postępowania podczas zdarzeń masowych i katastrof zewnętrznych oraz postępowania personelu zgodnego z Instrukcją postępowania w przypadku powstania pożaru  .Dzięki zaangażowaniu personelu Szpitala udało się przećwiczyć wszystkie elementy Planu postępowania podczas zdarzeń masowych i katastrof zewnętrznych. Celem symulacji było przećwiczenie organizacji i współdziałania osób wyznaczonych w RCO do przeprowadzania ewakuacji ze służbami w tym przypadku Państwową Strażą Pożarną w Radomiu oraz doskonalenie umiejętności postępowania na wypadek zdarzenia masowego.

Ćwiczenie symulacji z ewakuacją zakończyło się potwierdzeniem sprawności procedur wewnętrznych dotyczących postępowania w przypadku wystąpienia pożaru oraz zgodnie z Planem postępowania podczas zdarzeń masowych i katastrof zewnętrznych.

Kategoria : AktualnościLuty 10, 2023
Translate »
Skip to content