Media o Programie Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi – 21.09.2017