Radomskie Centrum Onkologii rozszerza działalność

Od 1 lipca 2017 Radomskie Centrum Onkologii rozszerza swoją działalność. Szpital podpisał  umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na Poradnię Onkologiczną. To oznacza, że będzie świadczył usługi zakresie onkologii – diagnostyki onkologicznej oraz świadczeń pierwszorazowych. (TK, MR, USG, endoskopia) dla pacjentów Poradni Onkologicznej.

Kolejnym nowym świadczeniem wykonywanym w RCO od 1 lipca br. będzie Program Profilaktyki Raka Piersi – na etapie podstawowym oraz na etapie pogłębionej  diagnostyki – to oznacza że kobiety w wieku 50-69 lat oraz te panie,  u których wystąpił rak piersi wśród członków rodziny lub mutacja w obrębie genów BRCA1 lub BRCA2 będą miały wykonywaną nieodpłatnie mammografię.

Kolejny program profilaktyczny w Radomskim Centrum Onkologii to Program Profilaktyki Raka Szyjki Macicy – etap pogłębionej diagnostyki. Od  1 lipca 2017r.  wykonywane będą badania  kolposkopii oraz kolposkopi i z celowanym pobraniem wycinków i badaniem histopatologicznym .

Przypomnijmy, że w tej chwili szpital ma również  kontrakty z NFZ na chemioterapię w pełnym zakresie,  teleterapię i brachyterapię. Do tej pory w Radomskim Centrum Onkologii udzielono ponad 5 tysięcy porad, hospitalizowano tu tysiąc pacjentów.

Poza świadczeniami kontraktowanymi przez NFZ szpital wykonuje też badania diagnostyczne na zasadach komercyjnych – TK, MR, PET – CT oraz  mammografię i USG.

Radomskie Centrum Onkologii oficjalnie otwarto 14 czerwca 2016 roku. W  czerwcu tego roku szpitalowi nadano imię Bohaterów Radomskiego Czerwca 76’. Uroczystość rozpoczęła cykl obchodów 41 rocznicy Wydarzeń Radomskich organizowanych przez Urząd Miasta pod patronatem Premier Beaty Szydło.

Radomskie Centrum Onkologii to nowoczesny, kompleksowy szpital  gdzie diagnozowane i   leczone są m.in. nowotwory piersi, przewodu pokarmowego, układu moczowego, prostaty, narządów rodnych oraz płuc. Chorzy mają możliwość leczenia  skojarzonego metodami radioterapii, chemioterapii i chirurgii onkologicznej. W strukturze radomskiego szpitala znajduje się również Centrum Gamma Knife z siedzibą  w Warszawie, gdzie przeprowadzane jest małoinwazyjne leczenie wielu chorób nowotworowych i nienowotworowych mózgu.

Kategoria : AktualnościCzerwiec 29, 2017
Translate »
Skip to content