Dietetyk w Radomskim Centrum Onkologii

Blok Żywienia – Radomskie Centrum Onkologii

Dietetyk Szpitalny, Agata Chruślak (a.chruslak@onkologiaradom.pl)

Dietetyk, mgr Karolina Drab (k.drab@onkologiaradom.pl)

Telefon kontaktowy: 48 389 23 71
Dietetyk szpitalny RCO prowadzi osobiste konsultacje żywieniowe. Dostępne są one tylko dla byłych i obecnych pacjentów RCO po uprzednim umówieniu się. W celu umówienia się na konsultacje należy zadzwonić lub napisać e-maila.Każda konsultacja żywieniowa trwa ok. 30-40 minut. Na spotkanie należy zabrać ze sobą aktualne wyniki badań i ewentualny wypis ze szpitala.
Dietetyk Szpitalny Radomskiego Centrum Onkologii:
Koordynuje planowanie jadłospisów dekadowych i dziennych przygotowywanych przez Dietetyka Wykonawcy (zasady układania jadłospisów zgodne z zasadami Instytutu Żywności i Żywienia, z uwzględnieniem sezonowości pod względem zasad racjonalnego żywienia).
Dokonuje analizy odżywczej jadłospisów dekadowych i dziennych
Sprawdza zgodność zamówionych diet
Dokonuje oceny organoleptycznej
Kontroluje zgodność gramatury potraw z jadłospisem
Kontroluje temperatury posiłków
Przygotowuje zalecenia żywieniowe zgodne z daną jednostką chorobową
Przeprowadza konsultacje dietetyczne
Świadczy lekarzom pomoc w dobieraniu oraz interpretacji celowanej diety
Edukuje, motywuje i wspiera pacjentów w procesie zmian nawyków żywieniowych
Przeprowadza ankietę satysfakcji pacjenta dotyczącą posiłków
Kontroluje rejestr higieniczny prowadzony w oddziałach RCO
Prowadzi dokumentację żywieniową
Blok Żywienia – Radomskiego Centrum Onkologii został uruchomiony w grudniu 2014 roku. Odpowiada on za podawanie gotowych posiłków dla pacjentów. Są one dostarczane w systemie cateringowym przez zewnętrzną firmę posiadającą wdrożone zasady Dobrej Praktyki Higienicznej i Dobrej Praktyki Produkcyjnej opartej na zasadach wdrożonego systemu HACCP.
Całodzienne wyżywienie w RCO jest zgodne z wymogami Instytutu Żywności i Żywienia oraz wymogami Sanitarno–Epidemiologicznymi obowiązującymi w Zakładach Opieki Zdrowotnej.
Zgodnie z obowiązującymi Zasadami Żywieniowymi w RCO posiłki dostarczane i wydawane są na poszczególne oddziały w godzinach:
I śniadanie: 7.00- 9.00
II śniadanie: 11.00
Obiad: 14.00-15.00
Podwieczorek: 16.00
Kolacja: 17.30-18.00
Pacjent nowo przybyły otrzymuje na obiad: zupę, następnie posiłek kolacyjny.
Lekarz prowadzący zleca odpowiednią dietę w zależności od stanu zdrowia pacjenta i charakteru zabiegów medycznych.
Spożywanie posiłków odbywa się w salach pacjentów. Pacjenci, którzy nie mogą z różnych powodów samodzielnie spożywać posiłków, mogą liczyć na pomoc personelu medycznego. W każdym oddziale istnieje możliwość podgrzania posiłków. Każdy oddział wyposażony jest w lodówkę do przechowywania żywności pacjentów. Żywność suchą i napoje pacjent przechowuje w szafce przy łóżku. Ze względów higieniczno- sanitarnych obowiązujących w RCO, pacjent nowo przybyły ma możliwość zaopatrzenia się w woreczki strunowe z atestem do żywności służące do przechowywania żywności w lodówkach.
Nomenklatura diet obowiązująca w RCO została opracowana w celu pogłębienia wiedzy z zakresu dietetyki, popularyzowaniu wiedzy o nowoczesnych zasadach żywienia człowieka zdrowego i chorego, zaleceń żywieniowych dla pacjentów hospitalizowanych i wypisanych do domu. Dieta ma na celu dostarczenie niezbędnych składników pokarmowych oraz dostosowanie ich podaży do możliwości trawienia, wchłaniania i metabolizowania.
Posiłki w diecie powinny być spożywane we właściwych porcjach i z odpowiednią częstotliwością. Prawidłowa dieta umożliwia utrzymanie należnej masy ciała oraz prawidłowe funkcjonowanie organizmu. Prawidłowe żywienie wpływa na stan zdrowia, samopoczucie i stan emocjonalny.
Radomskie Centrum Onkologii zapewnia pacjentom wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia. Zlecone przez Lekarza diety są wypisywane na zapotrzebowaniu żywieniowym z poszczególnych oddziałów. Wydawanie posiłków obywa się przez Pielęgniarki, Dietetyka oraz Opiekunki Medyczne, zgodnie z wcześniej zamówioną dietą.
Kategoria : AktualnościPaździernik 16, 2020
Translate »
Skip to content

Prośba o kontakt


Potrzebujesz więcej informacji?
Oddzwonimy do Ciebie

Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Kliniki Neuroradiochirurgii Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Górskiego 6/92, 00-033 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000269438, posiadająca NIP: 5252382245, REGON: 140794224. Dane wpisane w formularzu będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie zgodnie z regulaminem