Kolejny sukces Radomskiego Centrum Onkologii!

 

Jest nam niezwykle miło poinformować, że Radomskie Centrum Onkologii podpisało kontrakt na kompleksową opiekę onkologiczną nad pacjentem z nowotworem piersi w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia.

W połowie ubiegłego roku otrzymaliśmy również międzynarodowy certyfikat Breast Cancer Unit (BCU) i potwierdziliśmy tym samym, że spełniamy restrykcyjne normy i warunki stawiane przez Międzynarodowe Towarzystwo Senologiczne (SIS).

BCU to kompleksowość leczenia, szerokie spojrzenie interdyscyplinarnego zespołu, komfort leczonych pacjentów. Każdy pacjent, który zostaje przyjęty jest prowadzony od początku do końca przez ten sam zespół medyczny – to zapewnia sprawny i rzetelny przepływ informacji, co przekłada się na szybkość i efektywność leczenia.

Podpisanie kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenie opieki nad pacjentem z nowotworem piersi to kolejne potwierdzenie najwyższych standardów leczenia w naszej placówce.

Najważniejszą informacją dla pacjentów staje się termin 3 dni – to właśnie w tym czasie od postawienia wstępnej diagnozy, pacjent trafia pod opiekę naszej wykwalifikowanej kadry medycznej, która prowadzi go przez wszystkie etapy leczenia.

Wszystkie niezbędne informacje o ścieżce leczenia, a także szczegółowe informacje dotyczące międzynarodowego certyfikatu Breast Cancer Unit znajdą Państwo tutaj:

https://onkologiaradom.pl/aktualnosci/breast-cancer-unit-w-radomskim-centrum-onkologii/

Kto kwalifikuje się do leczenia w ramach podpisanego kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia? Kwalifikuje się świadczeniobiorcę leczonego z powodu nowotworu złośliwego piersi w dniu kwalifikacji lub świadczeniobiorcę, który spełnia co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

  • rozpoznanie według klasyfikacji ICD-10: D48.6 – Nowotwory o niepewnym lub nieznanym charakterze innych i nieokreślonych umiejscowień – sutek;
  • rozpoznanie według klasyfikacji ICD-10: Z03.1 – Obserwacja w kierunku podejrzanego nowotworu złośliwego (rozpoznanie Z03.1 stosuje się do rozpoznań wstępnych, które można wykluczyć po przeprowadzeniu badań i nie stanowi to podstawy do zakończenia diagnostyki);
  • świadczeniobiorca skierowany z przesiewowego programu profilaktyki raka piersi;
  • świadczeniobiorca skierowany przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;
  • świadczeniobiorca skierowany z poradni specjalistycznej;
  • świadczeniobiorca posiadający kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego wystawioną przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub przez lekarza z ambulatoryjnej opieki specjalistycznej;
  • świadczeniobiorca z przebytą chorobą nowotworową piersi w przeszłości;
  • świadczeniobiorca z potwierdzoną mutacją genu BRCA1/BRCA2;
  • świadczeniobiorca, który zgłosił się (w szczególności z powodu obecności zmiany wyczuwalnej w badaniu palpacyjnym lub obecności innych objawów jak wciągnięcie skóry, wciągnięcie brodawki sutkowej, pogrubienie lub owrzodzenie na skórze gruczołu).

Dla Pacjentów diagnozowanych w kierunku raka piersi mamy specjalny numer telefonu: 48 389 24 00.

Dzwoniąc pod niego, pacjenci mogą liczyć na kontakt z wyszkolonym personelem, który udzieli pełnych informacji o opiece onkologicznej dla pacjentów z nowotworem piersi, także w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia.

Kategoria : Aktualności, Strona GłównaMaj 29, 2023
Translate »
Skip to content