Konferencja prasowa

W dniu 3 września 2015 roku w Radomskim Centrum Onkologii odbyła się konferencja prasowa.
W spotkaniu, w obecności przedstawicieli mediów, udział wzięli: Marek Jutkiewicz – Prezes Zarządu COZR, Dorota Ząbek – Dyrektor Zarządzający i Członek Zarządu COZR, prof. Mirosław Ząbek – Dyrektor Centrum Gamma Knife w Warszawie, prof. Tadeusz Pieńkowski – prezes Polskiego Towarzystwa do Badań nad Rakiem Piersi, dr Jerzy Gryglewicz – ekspert ochrony zdrowia z Uczelni Łazarskiego, Barbara Chojnicka – Przedstawicielka Stowarzyszenia “Amazonki – Dana” Radom.

Podczas konferencji Marek Jutkiewicz – Prezes Zarządu, poinformował o planach połączenia Centrum Onkologii Ziemi Radomskiej z Centrum Gamma Knife w Warszawie podkreślając jednocześnie, że: „Pacjenci z Radomia i okolic zyskają unikatową w skali kraju, kompleksową placówkę onkologiczną, w której, poza leczeniem nowotworów metodą chirurgii onkologicznej, radioterapii i chemioterapii, dostępne będzie również leczenie przy użyciu Leksell Gamma Knife”.

W dalszej części spotkania Prof. Mirosław Ząbek wyjaśnił: „idea leczenia „nożem gamma” polega na wykorzystaniu promieniowania gamma, jako źródła energii terapeutycznej, którą ogniskuje się w obszarze zmienionego chorobowo mózgu. Pojedyncze wiązki promieni gamma niosą niewielką energię oraz nie powodują uszkodzenia tkanki, przez którą przechodzą zaś skupiając się w jednym, centralnym miejscu ich energia sumuje się prowadząc do zniszczenia nieprawidłowych komórek nowotworowych. To ogromna korzyść dla chorych a dla nas pacjent jest najważniejszy”

Podczas konferencji zwrócono szczególną uwagę na rosnącą liczbę zachorowań na nowotwory, jak również wynikającą z niej konieczność systematycznego dostosowywania infrastruktury w zakresie diagnostyki i leczenia onkologicznego. Podkreślono również, że wczesne rozpoznanie raka i szybkie rozpoczęcie terapii zwiększa szansę na zahamowanie rozwoju choroby lub nawet całkowite jej wyleczenie. Przedstawiciele pacjentów obecnych na konferencji zaznaczyli, że powstanie ośrodka w Radomiu zapewni chorym z tego regionu diagnostykę i kompleksowe leczenie onkologiczne bez konieczności uciążliwych dojazdów do placówek zlokalizowanych w Warszawie czy Kielcach.

 

 Cały komunikat

Kategoria : AktualnościWrzesień 3, 2015
Translate »
Skip to content