Portal www.cozadzien.pl o bezpłatnych konsultacjach dla pacjentek – 10.02.2017.