Szczepienie przeciwko Covid-19 u pacjentów onkologicznych

Z uwagi na planowane rozpoczęcie powszechnych szczepień związanych z pandemią koronawirusa pojawiły się liczne wątpliwości i pytania związane z podawaniem szczepionki przeciw COVID-19 pacjentom onkologicznym.

Czy szczepienie na koronawirusa jest bezpieczne dla chorych na nowotwór złośliwy?

27 grudnia 2020 roku ruszyły pierwsze w Polsce szczepienia przeciwko Covid-19. Zgodnie z przygotowanym przez Ministerstwo Zdrowia Narodowym Programem Szczepień tzw. etap II obejmie w 2021 roku osoby w wieku poniżej 60. roku życia z chorobami przewlekłymi (w tym nowotworowymi) zwiększającymi ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19, albo w trakcie diagnostyki i leczenia, wymagającego wielokrotnego lub ciągłego kontaktu z placówkami ochrony zdrowia.

Pojawiają się liczne pytania o zasadność, bezpieczeństwo i skuteczność szczepionki przeciw COVID-19 u chorych na raka oraz u pacjentów onkologicznych w trakcie leczenia przeciwnowotworowego. Obiekcje związane z dystrybucją szczepionki przeciwko koronawirusowi SARS-CoV-2 wśród chorych onkologicznie poddawanych leczeniu przeciwnowotworowemu postanowiło rozwiać Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej, które przygotowało  stanowisko w tej sprawie.

Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej, podobnie jak inne onkologiczne towarzystwa naukowe na świecie, wyraża nadzieję, że większość chorych na nowotwory podda się szczepieniu najszybciej jak to możliwe – czytamy w oświadczeniu PTOK. Nie ulega wątpliwości, że pacjenci z zaawansowaną chorobą nowotworową oraz poddawani aktywnemu leczeniu onkologicznemu stanowią grupę wysokiego ryzyka ciężkiego przebiegu COVID-19. W porównaniu do osób zdrowych, u których ryzyko ciężkich powikłań i zgonu z powodu COVID-19 wynosi około 2-3%, u chorych onkologicznych ryzyko to jest ponad 10-krotnie większe. Dodatkowo, zakażenie koronawirusem wiąże się z bardzo dużym prawdopodobieństwem opóźnienia diagnostyki onkologicznej, odroczenia rozpoczęcia leczenia onkologicznego czy długotrwałych przerw w przewlekłym leczeniu choroby nowotworowej. Tym samym, nawet u chorych, u których przebieg COVID-19 jest niepowikłany, może dojść w czasie zakażenia i okresu rekonwalescencji, do znacznego postępu choroby nowotworowej. To z kolei spowoduje, że część pacjentów straci szansę na pełne wyleczenie, a inni nie będą już nigdy mogli powrócić do efektywnego leczenia onkologicznego. Nie ulega zatem żadnej wątpliwości, że COVID-19 stanowi ogromne zagrożenie dla chorych onkologicznych nie tylko z powodu powikłań zakażenia koronawirusem, ale również powodu istotnego wzrostu ryzyka zgonu z powodu choroby nowotworowej. Szczepienie przeciwko COVID-19 stanowi więc ogromną szansę na uniknięcie zarówno wczesnych, jak i późnych konsekwencji zakażenia i minimalizację zagrożeń związanych z chorobą nowotworową. Szczepionka przeciwko COVID-19, podobnie jak szczepionka przeciwko grypie, nie zawiera „żywych” form wirusa. Nie stanowi więc żadnego poważnego zagrożenia dla zdrowia osoby poddawanej szczepieniu. Jedynymi działaniami ubocznymi są odczyny w miejscu podania oraz reakcje alergiczne. Tym samym, podobnie jak w przypadku szczepień przeciwko grypie, które są zalecane corocznie dla chorych na nowotwory, szczepienie przeciwko COVID-19, powinno od zaraz, stać się standardem postępowania wspomagającego w onkologii – podkreśla w swoim oświadczeniu Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej.

Specjaliści Radomskiego Centrum Onkologii podczas spotkania z mediami odpowiadali na liczne pytania dziennikarzy o szczepienia pacjentów z nowotworami. Poniżej zamieszczamy linki do wypowiedzi medialnych:

  1. Radio dla Ciebie
  2. TV DAMI
  3. Radio Plus
  4. Portal Co za Dzień
  5. Gazeta Wyborcza – Radom
  6. Radio Eska – Szczepienia Medyków
  7. Radio Eska – Onkolodzy zachęcają pacjentów do szczepień
  8. TVP3 – Kurier Mazowiecki
  9. RMF FM
Kategoria : Aktualności, Media | Tags: , , , , Styczeń 8, 2021
Translate »
Skip to content