Wszczepianie portów naczyniowych

Port naczyniowy

 • Pacjent przyjmowany jest do szpitala w trybie jednodniowym.
 • Pacjent zgłasza się do szpitala ze skierowaniem celem wszczepienia portu naczyniowego, czyli długoterminowego i stałego dostępu do żyły głównej.
 • Przyjęcie pacjenta na Oddział Chirurgii Onkologicznej rozpoczyna się w Rejestracji Chirurgii Onkologicznej, gdzie pacjent przedstawia skierowanie oraz komplet wymaganych badań (morfologia oraz układ krzepnięcia).
 • Sekretarka medyczna wraz z pacjentem zgłasza się do Punktu Pielęgniarskiego Oddziału Chirurgii Onkologicznej celem przyjęcia.
 • Jeśli pacjent przyjmuje leki przeciwzakrzepowe np. Acenokumarol (Sintrom, Syncumarol), Warfaryna (Warfin), Clopidogrel (Plavix), Rywaroksaban (Xarelto), Dabigatran (Pradaxa), a także podskórnie podawane preparaty Heparyny – koniecznie musi poinformować o tym lekarza!
 • W Oddziale przed planowanym zabiegiem pacjent wykonuje kąpiel z użyciem płynu myjąco-dezynfekcyjnego celem dezynfekcji miejsca operowanego oraz przebiera się w koszulę szpitalną jednorazową.
 • W asyście pielęgniarki chirurgicznej pacjent trafia na Blok operacyjny. Przed zabiegiem zdejmuje biżuterię, okulary itp.
 • Zabieg wykonywany jest w znieczuleniu miejscowym. Przewidywany czas zabiegu to ok. 35-60 min.
 • Po przewiezieniu pacjenta do oddziału wykonywane jest kontrolne zdjęcie RTG klatki piersiowej celem potwierdzenia prawidłowo przeprowadzonego zabiegu.
 • Po wykonaniu potrzebnych badań, obserwacji oraz po rozmowie z lekarzem, pacjent otrzymuje kartę wypisu i opuszcza oddział.

 

Zalecenia

 • Do momentu zagojenia się rany należy przemywać okolicę portu Octeniseptem (dostępny bez recepty w Aptece) wraz ze zmianą opatrunku.
 • Wraz z założeniem portu naczyniowego, chory otrzymuje paszport portu, w którym odnotowywane są następujące informacje: data wszczepienia portu naczyniowego, kolejne daty przepłukiwania portu (port naczyniowy przepłukiwany jest co 4-6tyg.).
Translate »
Skip to content