Wszczepianie portów naczyniowych

Port naczyniowy

1.Pacjent przyjmowany jest do szpitala w trybie jednodniowym.
 
2.Pacjent zgłasza się do szpitala ze skierowaniem celem wszczepienia portu naczyniowego czyli długoterminowego i stałego dostępu do żyły głównej.
 
3.Przyjęcie pacjenta na Oddział Chirurgii Onkologicznej rozpoczyna się w Rejestracji Chirurgii Onkologicznej, gdzie pacjent przedstawia skierowanie oraz komplet wymaganych badań (morfologia oraz układ krzepnięcia).
 
4.Sekretarka medyczna wraz z pacjentem zgłasza się do Punktu Pielęgniarskiego Oddziału Chirurgii Onkologicznej celem przyjęcia.
 
5.Jeśli pacjent przyjmuje leki przeciwzakrzepowe np. Acenokumarol (Sintrom, Syncumarol), Warfaryna (Warfin), Clopidogrel (Plavix), Rywaroksaban (Xarelto),Dabigatran (Pradaxa), a także podskórnie podawane preparaty Heparyny- koniecznie informuje lekarza!
 
6.W Oddziale przed planowanym zabiegiem pacjent wykonuje kąpiel z użyciem płynu myjąco-dezynfekcyjnego celem dezynfekcji miejsca operowanego oraz przebiera się w koszulę szpitalną jednorazową.
 
7.W asyście pielęgniarki chirurgicznej pacjent trafia na Blok operacyjny. Przed zabiegiem zdejmuje biżuterię, okulary itp.
 
8.Zabieg wykonywany jest w znieczuleniu miejscowym . Przewidywany czas zabiegu to ok. 35-60 min.
 
9.Po przewiezieniu pacjenta do oddziału wykonywane jest kontrolne zdjęcie RTG klatki piersiowej celem potwierdzenia prawidłowo przeprowadzonego zabiegu.
 
10.Po wykonaniu potrzebnych badań, obserwacji oraz po rozmowie z lekarzem – pacjent otrzymuje kartę wypisu i opuszcza oddział.

 

Zalecenia

1.Do momentu zagojenia się rany należy przemywać okolicę portu Octeniseptem (dostępny bez recepty w Aptece) wraz ze zmianą opatrunku.
 
2.Wraz z założeniem portu naczyniowego,chory otrzymuje paszport portu, w którym odnotowywane są następujące informacje: data wszczepienia portu naczyniowego, kolejne daty przepłukiwania portu (port naczyniowy przepłukiwany jest co 4-6tyg).