Oddział Chirurgii Onkologicznej

Kierownik

Prof. nadzw. dr hab. n. med. Zoran Stojčev

Specjalista Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej

kierujący Oddziałem Chirurgii Onkologicznej Radomskiego Centrum Onkologii

Dyrektor Medyczny 

 

mgr Beata Owczarek

Naczelna Pielęgniarka Radomskiego Centrum Onkologii

Pielęgniarka Koordynująca Oddziału Chirurgii Onkologicznej

Zespół lekarski

Zastępca kierownika

lek. Wojciech Majchrzak

Specjalista Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej

 

dr n. med. Grzegorz Szczęśniak

Specjalista Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej

 

dr n. med. Jerzy Kuśnierz

Specjalista Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej

 

lek. Jacek Sobaszek

Specjalista Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologii

 

dr n. med. Andrzej Lorek

Specjalista Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej

 

dr n. med. Izabela Krzyszkowska

Specjalista Ginekologii i Położnictwa

 

lek. Justyna Lipiec

Specjalista Chirurgii Ogólnej

 

lek. Dariusz Orczykowski

Specjalista Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej

 

dr n. med. Jerzy Wojtysiak

Specjalista Chirurgii Ogólnej

Struktura organizacyjna oddziału

Kadrę medyczną stanowi: Lekarz kierujący oddziałem prof. nadzw. dr hab. n. med. Zoran Stojčev, a także wysokiej klasy specjaliści z zakresu chirurgii ogólnej oraz chirurgii onkologicznej. Kadrę lekarską wspiera doświadczony zespół pielęgniarek.

 

Działalność lecznicza oddziału

Leczenie chorób nowotworowych prowadzone jest w Oddziale w sposób skoordynowany, w oparciu o nowoczesne standardy leczenia, w ścisłej współpracy z Oddziałem Onkologii Klinicznej oraz Oddziałem Radioterapii. Oddział ściśle współpracuje także z Pracownią Diagnostyki Obrazowej, Pracownią Endoskopii i Laboratorium Analitycznym, co pozwala na nowoczesną, szybką i dokładna diagnostykę.

 

Konsylium onkologiczne

Pacjent, u którego lekarz podejrzewa nowotwór złośliwy, diagnozowany jest w najszybszym możliwym czasie. Po uzyskaniu potwierdzenia rozpoznania nowotworu prowadzone jest leczenie w sposób skoordynowany. Zakładana jest karta diagnostyki i leczenia onkologicznego (DiLO) oraz przeprowadzana pełna diagnostyka pogłębiona. Karta DiLO uzupełniana jest przez poszczególnych lekarzy specjalistów na wszystkich etapach diagnozowania oraz leczenia pacjenta, dzięki czemu wszelkie informacje o nim znajdują się w jednym miejscu. Decyzje terapeutyczne u każdego chorego z rozpoznanym nowotworem podejmowane są w trybie konsylium onkologicznego, w którym uczestniczą lekarze wielu specjalności m.in. chirurg onkolog, onkolog, radioterapeuta, radiodiagnosta, a także psychologfizjoterapeuta. W trakcie konsylium badany jest każdy chory, omawiane są wyniki badań i na ich podstawie podejmowane  są konkretne decyzje terapeutyczne. Pacjent w trakcie leczenia jest  przypisany do koordynatora leczenia, który nadzoruje i ułatwia terminowe etapy terapii skojarzonej.

 

Procedury z zakresu chirurgii onkologicznej:

 1. Leczenie zmian łagodnych i złośliwych piersi:
  • tumorektomia;
  • kwadrantektomia;
  • leczenie oszczędzające pierś (BCT) w przypadkach raka, zabiegi onkoplastyczne;
  • amputacja piersi;
  • rekonstrukcja piersi;
  • biopsja stereotaktyczna;
  • biopsja mammotomiczna.
 2. Zabiegi na układzie chłonnym (zarówno diagnostycznie jaki i leczenie):
  • biopsja węzła wartowniczego (SLNB) w raku piersi;
  • chirurgiczna biopsja węzłów chłonnych w różnych lokalizacjach;
  • radykalna limfadenektomia szyjna;
  • radykalna limfadenektomia pachwinowo-biodrowa;
  • radykalna limfadenektomia pachowa;
  • limfadenektomia D2 w raku żołądka, TME w raku odbytnicy,
  • trójpolowa limfadenektomia w raku przełyku;
 3. Zabiegi operacyjne na przewodzie pokarmowym:
  • resekcje przełyku – zarówno przezrozworowe w przypadkach łagodnych zwężeń jak i radykalne resekcje z trójpolową limfadenektomią w przypadkach zmian złośliwych;
  • resekcje żołądka – zarówno całkowite radykalne resekcje z limfadenektomią D2 (ewentualnie D3) jak i resekcje częściowe;
  • operacje trzustki – pankreatoduodenektomia sposobem Whiplle’a, totalna pankreatektomia, dystalne resekcje trzustki;
  • operacje guzów wątroby pierwotnych i wtórnych;
  • operacje guzów pęcherzyka żółciowego;
  • operacje jelita grubego – zarówno częściowe resekcje okrężnicy jak również operacje guzów odbytnicy – przednie wycięcie odbytnicy, brzuszno-kroczowe/krzyżowe wycięcie odbytnicy – z zachowaniem zasad Total Mesorectal Excision(TME);
  • Zabiegi te wykonywane są metodą otwartą jak i techniką laparoskopową.
 4. Zabiegi w obrębie skóry:
  • wycięcie zmian skórnych łagodnych i złośliwych;
  • zabiegi z zakresu chirurgii plastycznej – płaty i przeszczepy skóry;
  • leczenie czerniaka skóry – biopsja wycinająca zmian podejrzanych, mikrostopniowanie II po potwierdzeniu czerniaka wraz z biopsją węzła wartowniczego.
 5. Zabiegi na tarczycy:
  • operacje wola guzowatego łagodnego;
  • operacje raków tarczycy (całkowite wycięcie tarczycy z limfadenektomią centralną i boczną szyi);
  • reoperacje tarczycy (wznowa wola łagodnego, radykalizacja leczenia po niedoszczętnym wycięciu tarczycy z powodu raka).
 6. Wszczepianie portów naczyniowych

 

 

Translate »
Skip to content

Prośba o kontakt


Potrzebujesz więcej informacji?
Oddzwonimy do Ciebie

Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Kliniki Neuroradiochirurgii Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Górskiego 6/92, 00-033 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000269438, posiadająca NIP: 5252382245, REGON: 140794224. Dane wpisane w formularzu będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie zgodnie z regulaminem