Kliniczny Oddział Chirurgii Onkologicznej

Kliniczny Oddział Chirurgii Onkologicznej

Dr Wojciech Majchrzak

 

Kierownik Klinicznego Oddziału Chirurgii Onkologicznej;

 

Specjalista Chirurgii Ogólnej I Chirurgii Onkologicznej,

 

Kierownik Specjalizacji

 

 

 

mgr piel. Sylwia Korczyńska

 

Specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego

 

Pielęgniarka Koordynująca Oddziału Chirurgii Onkologicznej

 

 

 

Zespół lekarski

 

dr n. med. Grzegorz Szczęśniak

 

Specjalista Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej

 

lek. Jacek Sobaszek

 

Specjalista Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologii

 

dr n. med. Andrzej Lorek

 

Specjalista Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej

 

dr n. med. Jarosław Grzeszczyk

 

Specjalista Ginekologii Onkologicznej, Specjalista Położnictwa i Ginekologii

 

lek. Justyna Lipiec

 

Specjalista Chirurgii Ogólnej

 

lek. Dariusz Orczykowski

 

Specjalista Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej

 

lek. Andrzej Iwaniuk

 

Specjalista Ginekologii Onkologicznej

 

dr n. med. Ahmed El-Mallul

 

Specjalista Chirurgii Ogólnej

 

Łukasz Martyniuk

 

Specjalista Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Onkologicznej

 

dr n. med. Wojciech Prażmo

 

Specjalista Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Onkologicznej

 

lek. Ewa Pyrka

 

Specjalista Endokrynolog i Specjalista Chorób Wewnętrznych

 

dr n. med. Dobrosława Sikora-Szczęśniak

 

Specjalista Położnictwa i Ginekologii

 

 

 

Blok Operacyjny

 

mgr piel. Iwona Paduch

 

Specjalista Pielęgniarstwa Operacyjnego

 

Pielęgniarka Koordynująca Bloku Operacyjnego

 

 

Działalność lecznicza oddziału

Leczenie chorób nowotworowych prowadzone jest w Oddziale w sposób skoordynowany, w oparciu o nowoczesne standardy leczenia, w ścisłej współpracy z Oddziałem Onkologii Klinicznej oraz Oddziałem Radioterapii. Oddział ściśle współpracuje także z Pracownią Diagnostyki Obrazowej, Pracownią Endoskopii i Laboratorium Analitycznym, co pozwala na nowoczesną, szybką i dokładna diagnostykę.

Konsylium onkologiczne

Pacjent, u którego lekarz podejrzewa nowotwór złośliwy, diagnozowany jest w najszybszym możliwym czasie. Po uzyskaniu potwierdzenia rozpoznania nowotworu prowadzone jest leczenie w sposób skoordynowany. Zakładana jest karta diagnostyki i leczenia onkologicznego (DiLO) oraz przeprowadzana pełna diagnostyka pogłębiona. Karta DiLO uzupełniana jest przez poszczególnych lekarzy specjalistów na wszystkich etapach diagnozowania oraz leczenia pacjenta, dzięki czemu wszelkie informacje o nim znajdują się w jednym miejscu. Decyzje terapeutyczne u każdego chorego z rozpoznanym nowotworem podejmowane są w trybie konsylium onkologicznego, w którym uczestniczą lekarze wielu specjalności m.in. chirurg onkolog, onkolog, radioterapeuta, radiodiagnosta, a także psychologfizjoterapeuta. W trakcie konsylium badany jest każdy chory, omawiane są wyniki badań i na ich podstawie podejmowane  są konkretne decyzje terapeutyczne. Pacjent w trakcie leczenia jest  przypisany do koordynatora leczenia, który nadzoruje i ułatwia terminowe etapy terapii skojarzonej.

Procedury z zakresu chirurgii onkologicznej:

 1. Leczenie zmian łagodnych i złośliwych piersi:
  • tumorektomia;
  • kwadrantektomia;
  • leczenie oszczędzające pierś (BCT) w przypadkach raka, zabiegi onkoplastyczne;
  • amputacja piersi;
  • rekonstrukcja piersi;
  • biopsja stereotaktyczna;
  • biopsja mammotomiczna.
 2. Zabiegi na układzie chłonnym (zarówno diagnostycznie jaki i leczenie):
  • biopsja węzła wartowniczego (SLNB) w raku piersi;
  • chirurgiczna biopsja węzłów chłonnych w różnych lokalizacjach;
  • radykalna limfadenektomia szyjna;
  • radykalna limfadenektomia pachwinowo-biodrowa;
  • radykalna limfadenektomia pachowa;
  • limfadenektomia D2 w raku żołądka, TME w raku odbytnicy,
  • trójpolowa limfadenektomia w raku przełyku;
 3. Zabiegi operacyjne na przewodzie pokarmowym:
  • resekcje przełyku – zarówno przezrozworowe w przypadkach łagodnych zwężeń jak i radykalne resekcje z trójpolową limfadenektomią w przypadkach zmian złośliwych;
  • resekcje żołądka – zarówno całkowite radykalne resekcje z limfadenektomią D2 (ewentualnie D3) jak i resekcje częściowe;
  • operacje trzustki – pankreatoduodenektomia sposobem Whiplle’a, totalna pankreatektomia, dystalne resekcje trzustki;
  • operacje guzów wątroby pierwotnych i wtórnych;
  • operacje guzów pęcherzyka żółciowego;
  • operacje jelita grubego – zarówno częściowe resekcje okrężnicy jak również operacje guzów odbytnicy – przednie wycięcie odbytnicy, brzuszno-kroczowe/krzyżowe wycięcie odbytnicy – z zachowaniem zasad Total Mesorectal Excision(TME);
  • Zabiegi te wykonywane są metodą otwartą jak i techniką laparoskopową.
 4. Zabiegi w obrębie skóry:
  • wycięcie zmian skórnych łagodnych i złośliwych;
  • zabiegi z zakresu chirurgii plastycznej – płaty i przeszczepy skóry;
  • leczenie czerniaka skóry – biopsja wycinająca zmian podejrzanych, mikrostopniowanie II po potwierdzeniu czerniaka wraz z biopsją węzła wartowniczego.
 5. Zabiegi na tarczycy:
  • operacje wola guzowatego łagodnego;
  • operacje raków tarczycy (całkowite wycięcie tarczycy z limfadenektomią centralną i boczną szyi);
  • reoperacje tarczycy (wznowa wola łagodnego, radykalizacja leczenia po niedoszczętnym wycięciu tarczycy z powodu raka).
 6. Wszczepianie portów naczyniowych

Diagnostyka i leczenie nowotworów w Radomskim Centrum Onkologii jest realizowane w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Translate »
Skip to content