Szkolenia lekarzy elementem pracy specjalistów Radomskiego Centrum Onkologii

Dr n.med. Tomasz Lewandowski  od 5 lat kieruje Oddziałem Onkologii RCO. Pełni również funkcję Zastępcy Dyrektora Medycznego RCO. Jednocześnie od blisko 20 lat  jest wykładowcą Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, gdzie prowadzi kursy dla lekarzy specjalizujących się w onkologii i wielu innych dziedzinach: chorobach wewnętrznych, medycynie rodzinnej, chirurgii onkologicznej, medycynie ratunkowej i medycynie paliatywnej Od 1996 do 1999 prowadził zajęcia dla studentów Akademii Medycznej w Warszawie (obecnie Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego) W ostatnich miesiącach 2020 roku  doktor Lewandowski szkolił lekarzy rodzinnych  w zakresie onkologii z elementami opieki paliatywnej,  lekarzy gastroenterologów w zakresie leczenia raka żołądka,  raka jelita grubego oraz raka trzustki.  W kursach tych uczestniczyło kilkuset lekarzy z całej Polski. W lutym poprowadzi kurs dla onkologów pt. podstawy onkologii klinicznej. W każdym z takich kursów uczestniczy od kilkunastu do ponad stu lekarzy rodzinnych lub internistów,  gastroenterologów, a także onkologów. W Radomskim Centrum Onkologii dr Lewandowski kieruje 0ddziałem Onkologicznym, w którym każdego roku jest leczonych  około 9 tysięcy pacjentów.  Prowadzi również badania kliniczne oraz konsultuje pacjentów poradni Onkologicznej  Radomskiego Centrum Onkologii. Głównym przedmiote

Translate »
Skip to content